Indstil kandidater til Thora og Harald Olesens Legat 2017

2017-03-29 13:21
Formand for HIS-udvalget samt Aarhus Håndværkerforening, Søren Dyhr (t.v.) ses her med den unge og lovende snedker Mathias Juul Overvad, der modtog et af Thora og Harald Olesens legater i 2016.
 

Kender du derfor en ung dygtig håndværker, der fortjener en anerkendelse, så er chancen her nu.

Håndværksrådet har igen mulighed for at indstille kandidater til Thora og Harald Olesens Legat, der uddeles til unge dygtige håndværkere i forbindelse med videreuddannelse eller etablering af egen virksomhed.

Håndværksrådet foretager en prioritering af kandidaterne. Den endelige afgørelse foretages af legatadministrationen. Selve uddelingen af legater sker på håndværker- og industriforeningernes formandsmøde, der i år finder sted den 8. – 10. september 2017 i Horsens.

I 2016 gik legaterne til følgende tre lovende unge håndværkere:

Mathias Juul Overvad, snedker, Aarhus Håndværkerforening
Mathias har selv etableret et snedkerværksted – en drøm han længe har haft. Tidligere arbejdede Mathias på Skovby Møbelfabrik og har to gange deltaget i udstillingen ”Skud på Stammen”, hvor han har fremstillet møbler, der efterfølgende er blevet udstillet på Trapholt Museum.
 
Mathias har fået fagets bronzemedalje og modtaget medalje gennem Dansk Industri og Håndværk Østjyllands Medaljefond. Mathias drømmer om sit eget snedkerværksted.

Martin Lassen, tømrer og bygningskonstruktørstuderende, Aalborg Håndværkerforening
Martin er uddannet tømrermester og studerer på 5. semester ved bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland. Martin har en dyb og bred forståelse for generel byggeteknik, hvor han inddrager både digitalisering og praksisnær håndværksforståelse.

Jeanel Serrani, frisør, Aarhus Håndværkerforening
Jeanel arbejder hun på Salon Dagny Truelsen og ønsker at videreuddanne sig til makeup artist i København. Jeanne drømmer om at etablere sin egen virksomhed og fik i 2014 en bronzemedalje i forbindelse med sin uddannelse på Aarhus Tech.


Hvem kan få et legat og hvordan søger man:
 
• Legatet kan uddeles til unge, dygtige håndværkere, især som hjælp til videreuddannelse efter endt læretid. Legatet kan også gå til etablering af egen virksomhed, både værksted og/eller butik.

• Legatet uddeles forventeligt i tre portioner, og ligger typisk på mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. Legatet er skattefrit.

• Hvis I vil foreslå en kandidat, så send en ansøgning med beskrivelse af kandidaten og en begrundelse for, hvorfor I indstiller vedkommende. Vedlæg gerne udtalelser fra skole/uddannelsessted.


• Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 28. april 2017. Ansøgning med bilag sendes til Lisette Andersen på e-mail l.andersen@hvr.dk eller til nedenstående adresse.

Håndværksrådet
Islands Brygge 26
Postboks 1990
2300 København S
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk