Finansministeren vil skære i renovering af skoler og veje

2017-04-18 13:10
Finansminister Kristian Jensen vil bremse de offentlige investeringer i vedligehold af bl.a. skolebygninger. Håndværksrådet advarer om at dette vil give helt nye problemer. Foto: PIRO4D / Pixabay
 

Af Tore Plougheld
 
Finansminister Kristian Jensen slår i dag i en artikel i Politiken til lyd for at skære i udgifterne til renovering af offentlige anlæg, herunder skoler, hospitaler og veje.

"Vi havde i kriseårene et behov for at øge anlægsrammen i den offentlige sektor for at holde hånden under en lang række virksomheder og en lang række jobs. Men nu er vi på vej ind i den modsatte situation med højkonjunktur", siger Kristian Jensen.

Hos Håndværksrådet tager man dog klart afstand fra ministerens udspil:

"Det er en dårlig idé at bremse kommunernes anlægsinvesteringer. Begrænser man kommunernes muligheder for at opføre nødvendige nye byggerier og vedligeholde eksisterende bygninger, opnår man ikke andet end at skubbe opgaverne foran sig. Det er både kortsigtet og til skade for de små og mellemstore virksomheders mulighed for at tage lærlinge og uddanne nye faglærte til byggeriet”, siger cheføkonom Lars Magnus Christensen.

  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk