Generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening

2017-04-24 11:41
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening 2017

Dato: Tirsdag 23. maj 2017 kl. 18 - 22

Sted:
Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C


Efter velkomst ved formand for Aarhus Haandværkerforening, malermester Søren Dyhr, vil der være et indslag som præsenteres på selve dagen.
 
Herefter afholdes ordinær generalforsamling, hvorefter der afsluttes med middag.
 
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen senest 23. april 2017.
 
Forslag fra medlemslaug og foreninger skal tilstilles bestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen.
 
Dagsorden:
A: Valg af dirigent
B: Beretning om foreningens virksomhed
C: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
D: Indkomne forslag
E: Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår
F: Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår: 1) Anders S. Christensen 2) Lars Boye
G: Valg af kritisk revisor. Efter tur afgår: 1) Erik Svinth
H: Eventuelt
 
Af hensyn til bestilling af mad bedes tilmelding til generalforsamling ske senest 2. maj til Haandværkerforeningens kontor: post@aarhushf.dk

Deltagelse for medlemmer er gratis. Deltagergebyr for ikke-medlemmer kr. 375,- 
Der tilsendes regning.
 
 
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk