Skarp kritik af dimensionering af maleruddannelsen

2017-05-04 09:34

Den såkaldte dimensionering vil forværre manglen på malerlærlinge. Foto: tookapic / Pixabay.
 
 
Håndværkerforeningens uddannelsesudvalg stærkt kritiske overfor kunstige flaskehalse til erhvervsuddannelser
 
 
Fra Håndværksrådet
 
Krtikken blev rejst under et nyligt møde mellem udvalget og undervisningsminister Merete Riisager

Udvalgets kritik gik helt specifikt på den såkaldte "dimensionering",  det kunstige låg over optaget til flere fag. Fx pegede udvalgets næstformand, malermester Jørgen Larsen, på problemerne i dimensionering af erhvervsuddannelserne, fx maleruddannelsen.

Dimensioneringen indebærer, at det er umuligt for lærlingen at gå videre til grundforløb 2 uden en praktikplads. Det giver besvær til malermestre og elever. Larsen forklarede ministeren, at konsekvensen af, at der ikke bliver uddannet nok malere, er, at vi bliver nødt til at importere arbejdskraft om fire-fem år.

"Med det bøvl, der bliver indført nu, bliver det for svært for mange virksomheder at tage lærlinge. Nu bliver vi dimensioneret, så der bliver uddannet færre malere. Senere kan vi så blive en fordelsuddannelse, men det nytter ikke at blive fordelsuddannelse, når der ikke er en skole i nærheden. I slår et fag ihjel på denne her måde. Alting kan jo ikke passe ind i et regneark”, sagde malermester Jørgen Larsen til ministeren.

Håndværksrådets chefkonsulent Dorte Kulle er enig: ”Malermestrene genkender ikke billedet af, at der er særlig høj ledighed blandt malere – tvært imod har nogle af dem svært ved at finde dygtige faglærte.
 
De nye tiltag har til hensigt at sikre flere unge en praktikplads. Men eftersom en malervirksomhed nu skal lave uddannelsesaftaler inden grundforløb 2 og så vente 20 uger på, at lærlingen gennemfører forløbet, er der store chancer for, at eleven falder fra undervejs. I så fald skal malermestrene starte processen forfra og vente på en ny lærling. Resultatet kan blive færre, og ikke flere, praktikpladser”, sagde hun.

Kort om Håndværksrådets uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalget består af repræsentanter for Danske Malermestre og ni andre medlemsorganisationer i Håndværksrådet. Udvalget fastlægger retningen for Håndværksrådets uddannelsespolitiske arbejde – især arbejdet med at styrke erhvervsuddannelserne.
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk