Festlig og fornøjelig generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening

2017-05-30 13:25
Medlemmerne lytter til formandens beretning. Foto: Tore Plougheld
 
 
Havudsigt og halm i træskoene da Aarhus Haandværkerforening afholdt generalforsamling med indlæg fra æreshåndværkeren Frank ”Bonderøven” Erichsen.

Af Tore Plougheld

Med hvide duge på bordene og en prægtig havudsigt i strålende solskin var rammerne fuldkomne, da Aarhus Haandværkerforening i den forløbne uge afholdt den traditionsrige, årlige generalforsamling på Varna Palæet i den sydlige udkant af Aarhus. Iklædt alt fra habitter til arbejdstøj var begge køn og alle aldre repræsenteret blandt de fremmødte medlemmer, der traditionen tro blev hilst velkommen af formand Søren Dyhr og foreningens store, røde fane. Samt æreshåndværker Frank Erichsen, med tilnavnet ”Bonderøven” der var aftenens første mand på talerstolen.

Et liv i det fri med håndværk og tværfagligt samarbejde
Iklædt bondetøj og kasket manglede ”Bonderøven” stort set kun de halmfyldte træsko for at gøre billedet af sig selv som den traditionelle bondemand komplet. Det var dog ikke fortiden Frank Erichsen var kommet for at dvæle ved, men nutidens og fremtidens selvforsyning, landbrug og håndværksteknikker. Og vigtigheden af at samarbejde og lære af hinanden, i hans lange og velfortalte eksempel mellem murere, bygningsingeniører og arkitekter. Hvor alle til slut opdager at de har lært noget nyt af hinanden. Og gennem deres egen viden bidraget til et fælles projekt som ellers ikke ville have været muligt. I dette tilfælde opbygningen af en mindre lerhytte med indbygget, muret ildsted.

"Bonderøven" på talerstolen til årets generalforsamling. Bemærk neget med halmstrå i baggrunden! Foto: Tore Plougheld
 
Formandens beretning
Formand Søren Dyhrs årsberetning blev som forventet det største punkt på dagsordenen. Og det blev en gennemgang af alt fra nye medlemmer, hvoraf der er kommet ca. 30 i løbet af 2016 til de nye og gamle udfordringer Aarhus Haandværkerforening står overfor. I forhold til infrastrukturen i Aarhus (og dermed også fremkommeligheden for håndværkerbiler), fremtidens planer for den længe ønskede Marselis-tunnel, der lige nu ser ud til at have lange udsigter; og naturligvis deltagelsen i det politiske arbejde i de forskellige råd, nævn og udvalg, der skal sikre, at medlemmerne bliver hørt og taget med på råd, når byens fremtidige erhvervspolitik og infrastruktur skal planlægges.

Formand Søren Dyhr aflægger sin beretning. Foto: Tore Plougheld
 
Genvalg og nye ansigter i bestyrelsen
Under punktet ”Valg til bestyrelsen” var Anders Christensen og Lars Boye på valg, og begge accepterede genvalg. Derudover blev bestyrelsen udvidet med endnu to medlemmer til i alt ni personer, idet Casper Neergaard og Henrik Hoffmann blev budt velkommen i bestyrelsen, der også før i tiden har bestået af ni medlemmer for at afspejle bredden blandt håndværkerforeningens medlemsvirksomheder.
Erik Svinth blev ligeledes genvalgt som kritisk revisor for foreningen.
 
Herefter takkede formanden for god ro og orden inden generalforsamlingen blev erklæret afsluttet og medlemmerne kunne strække benene i den lune aftensol inden middagen blev serveret og således afrundede en smuk og fornøjelig aften på Varna.
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk