Pisk og gulerod skal skaffe flere praktikpladser

2017-08-31 14:19
Lige nu mangler mere end 11.000 elever en praktikplads. Her er det en personvognsmekaniker-lærling der viser sine evner frem til DM i SKILLS 2017. Foto: Tore Plougheld
 
Regeringen og arbejdsmarkeds parter har indgået en trepartsaftale om flere faglærte. Aftalen belønner virksomheder med lærlinge og straffer dem uden. Samtidig falder antallet af unge, der får en praktikplads fortsat.

Af Tore Plougheld og Håndværksrådet

Danmarks Vækstråds analyse viser, at vi i Danmark kan komme til at mangle op imod 85.000 faglærte i 2025. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu får flere unge til at vælge en fremtid som faglært, og at alle parter støtter op om de virksomheder, der uddanner lærlinge.

I august 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkeds parter derfor en trepartsaftale for at få flere faglærte. Det betyder blandt andet, at man vil forsøge at skaffe 8-10.000 flere praktikpladser med nye AUB regler. De nye regler træder i kraft i 2017 og 2018.

27.000 kr. i straf pr. "manglende" lærling
En af ændringerne, som virksomhederne kommer til at mærke, er det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag. Den nye ordning vil fremover i højere grad belønne dem, der tager lærlinge og straffe dem, der ikke gør. Således får arbejdsgivere en større lønrefusion, når deres lærlinge er på skoleophold, og virksomheder med for få lærlinge skal betale en merafgift på 27.000 kr. pr. manglende lærling.

”I Håndværksrådet støtter vi op om de tiltag, der skaffer flere praktikpladser i virksomhederne. Det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag belønner virksomheder, der tager lærlinge, ved at give dem en større tilbagebetaling af lønnen, når eleven er på skole. Det er en rigtig god idé, da det for mange mindre virksomheder er en økonomisk belastning at betale løn til en medarbejder, der ikke kan sendes ud på opgaver. Men vi er ikke udelt begejstret for hele ændringen i AUB-ordningen. Det skal være en positiv opgave at uddanne en lærling, og derfor havde vi gerne set meget mere gulerod med højere bonusser og mindre pisk,” siger Håndværksrådets chefkonsulent og uddannelsesansvarlige, Dorte Kulle.

Bonusordningerne trænger til et ekstra eftersyn
Den nye trepartsaftale om flere faglærte indeholder to nye bonusordninger: En bonus for at tage en lærling på en fordelsuddannelse og en bonus for merbeskæftigelse. En fordelsuddannelse er en uddannelse, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft.

Tanken bag bonusordningerne er ifølge chefkonsulent Dorte Kulle god nok, men begge ordninger kunne godt trænge til at blive set igennem med kritiske øjne.

”Har man en lærling på en af de såkaldte ’fordelsuddannelse’, får man som virksomhed en ekstra bonus på 5.000 kr. Men hvis puljen overskrides, så sættes beløbet ned, når året er omme. Man er som virksomhed ikke herre over dette. Det forvirrer og skaber tvivl hos virksomhederne, at de ikke ved, om de kan forvente en bestemt bonus eller ej,” siger chefkonsulent Dorte Kulle og fortsætter:

”Ser man ligeledes på konstruktionen af praktikbonussen, den såkaldte ’merbeskæftigelsesbonus’, så ser man kun på, om virksomheden har forbedret sit lærlingeoptag de tre sidste år. Hvad med de virksomheder, der altid har taget mange lærlinge? De får ingen bonus. Det synes vi ikke er rimeligt”.

Håndværksrådet har videregivet sine kritikpunkter i et høringssvar til Undervisningsministeriet og opfordrer desuden også til, at man forbedrer brobygningen mellem erhvervsskolerne og folkeskole.

11.000 færre praktikpladser på fire år
Oversigten over antallet af indgåede uddannelsesaftaler viser dog, at det stadig går den helt forkerte vej, overordnet set. De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser en nedgang på 4% af aftaler indgået mellem lærlinge og virskomheder i forhold til samme periode sidste år. I alt er mere end 11.000 færre unge i praktik nu i forhold til for fire år siden.
 
I maj måned i år var der således helt præcist 11.446 elever, der stod uden praktikplads i følge Danmarks Statistik.

Dette tal dækker dog over det samlede antal lærlinge i alle brancher og ikke kun for håndværksfagene alene.

Lige nu bør man dog se tiden an og se, hvilken virkning de nye tiltag får, mener Dorte Kulle. Til Fagbladet 3F udtaler hun:

"Vi har stadig ikke set, hvor meget det kommer til at rykke, for det slår først rigtigt igennem fra næste år. Håndværksrådet repræsenterer de virksomheder, der i forvejen tager mange lærlinge - nemlig de små og mellemstore virksomheder. Og jeg tror ikke, at den her “præmiemodel” med små bonusser vil være nok til, at de virksomheder tager mange flere lærlinge.
 
Men det bliver interessant at se i forhold til de store. Lige nu er alle lidt i en venteposition i forhold til, hvad alle de nye tiltag kommer til at betyde", siger Dorte Kulle.
 
Vil du vide mere?
Har du flere ubesvarede spørgsmål, så læs Håndværksrådets:
Spørgsmål & svar: Trepartsaftalen om flere faglærte
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk