Regeringen vil stoppe unfair konkurrence fra offentlige driftselskaber

2017-09-21 12:32
Med et nyt udspil vil VLAK-regeringen gøre op med den "unfair" konkurrence mellem kommunale driftsafdelinger og private virksomheder, der kæmper om de samme opgaver. Foto: Håndværksrådet.

Regeringen vil stramme lovgivningen og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse kerneopgaverne i stedet for at gå private virksomheder i bedene.
 
Fra Håndværksrådet
 
Håndværksrådet hilser regeringens udspil til en begrænsning af det offentliges erhvervsaktiviteter velkommen. Udspillet er nødvendigt for at forhindre offentligt opgavetyveri, der især rammer SMV’erne.

Læs udspillet her

Mange små og mellemstore håndværksvirksomheder oplever, at deres egen kommune er en af virksomhedens største konkurrenter, som de selv via skatten er med til at finansiere.

For kommunens egen håndværkerafdeling og park- og vejafdeling udfører mange opgaver for kommunen selv, som private virksomheder hellere end gerne ville udføre. Og hvad værre er; kommunen udfører også arbejde for kommunens beboere og boligselskaber m.m., som opfattes som opgavetyveri og unfair konkurrence af de lokale virksomheder.

Opstår der underskud i kommunens håndværkerafdelinger pga. af disse erhvervsaktiviteter, dækkes det af skatten, som de lokale virksomheders ejere og medarbejdere er med til at betale, mens et underskud i virksomheden kan aflæses direkte på bundlinjen og i værste fald kan føre til konkurs.

Derfor bakker Håndværksrådet varmt op omkring dagens udspil fra regeringen, som netop skal forhindre offentligt opgavetyveri og unfair konkurrence fra det offentlige med skattekroner i ryggen.

”Udspillet er udtryk for en voksende politisk erkendelse af, at vi har et problem med offentlige aktører, der med skattekroner i ryggen udkonkurrerer virksomheder. Vi tror, at det sker i meget stort omfang, uden at virksomhederne kan stille noget op mod denne unfair konkurrence. Det er helt uholdbart, at kommunerne som offentlige myndigheder samtidig optræder som de lokale virksomheders konkurrent, som fratager virksomhederne arbejde”. Det siger chefjurist i Håndværksrådet, Peter Andersen.

Effektiv klageinstans er vigtig
En central del af regerings udspil er etablering af en ny central klagemyndighed, som skal kunne slå ned på offentlige aktører, der ikke overholder den kommende lovgivning. Håndværksrådet bakker varmt op om tanken forudsat, at klageadgangen bliver billig og enkel, og at sagsbehandlingstiderne bliver korte og indgrebsmulighederne effektive.

”Det er overordentligt positivt med planerne om en klagemyndighed, som skal sikre justits på området. For i øjeblikket er det uoverskueligt, hvem der skal klages til, og klagerne fører ikke til noget. Hvis regeringen vil lykkes med sin ambition om en effektiv klagemyndighed, er det dog helt centralt, at det bliver enkelt og ikke økonomisk belastende for virksomhederne at klage. For i forvejen tør virksomhederne ikke klage over kommunerne, fordi de er bange for at blive udelukket fra kommende kommunale opgaver”, siger Peter Andersen.

Kontakt
Chefjurist Peter Andersen, telefon 33 93 20 00
Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon 5134 4377
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk