Færre elever og mindre frafald efter erhvervsskolereform

2017-10-02 13:08
Selvom frafaldet er blevet reduceret efter de nye adgangskrav til erhvervsuddannelserne (fra 2015) er det stadig for højt. Her er det Aarhus Tech, der rummer tre tekniske gymnasielinjer og hele 30 forskellige erhvervsuddannelser.

Reformen virker. Men selvom færre elever dropper ud, er frafaldet blandt elever på landets erhvervsskoler stadig alarmerende højt, advarer Håndværksrådet.
 
Fra Håndværksrådet

Nye tal fra Undervisningsministeriet for tilgange til erhvervsuddannelserne i sommeren 2017 viser, at 8 pct. færre elever er begyndt på en erhvervsskole.

Der har været tilbagegang siden reformen indførte en adgangsbegrænsning på karakteren 2 i dansk og matematik i 2015, men formodningen har også været, at der så ville være færre elever, der faldt fra grundet de faglige krav.

Karakterkrav giver færre elever
Tallene viser, at frafaldet er faldet fra 58 pct. for elever startet i 2014, altså før karakterkravene blev indført, til 49 pct. for elever startet i 2015, dvs. efter at karakterkravet blev indført.

"Man kan nu se, at reformen har haft sin virkning. De elever, der starter på erhvervsuddannelser disse år, har et mindre frafald, end vi så tidligere. Det er glædeligt, at det i højere grad er de rigtige og motiverede elever, der er på erhvervsuddannelserne, men vi kunne godt tænke os, at endnu flere gennemførte deres uddannelse. At næsten halvdelen falder fra er en katastrofe, når det samtidigt kun er 18,5 pct. af folkeskoleeleverne, der søger ind", siger Dorte Kulle, uddannelsespolitisk konsulent i Håndværksrådet.

Voksende mangel på faglærte
Adskillige prognoser for fremtidens arbejdsmarked advarer om et stort behov for faglærte – op mod en mangel på 85.000 faglærte i 2025 ifølge Danmarks Vækstråd. Men udviklingen viser, at vi er på vej i den stik modsatte retning. Mange faglærte nærmer sig pensionsalderen, og samtidig er tilgange til erhvervsuddannelserne faldet meget de sidste 10 år. Det vil gøre manglen på faglærte meget alvorlig, hvis der ikke findes løsninger.

"Vi har så utrolig meget brug for faglærte på arbejdsmarkedet allerede nu, og prognoserne viser, at behovet vil stige de næste år. Vi bliver nødt til at gøre noget radikalt for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive og sørge for, at erhvervsskolerne ikke konstant må skære ned. Det er nedbrydende for de faglige miljøer, der skal tiltrække de unge, og vi er nødt til at finde en fremtidssikret løsning nu", opfordrer Dorte Kulle.

Vil du vide mere?
Kontakt Dorte Kulle på kulle@hvr.dk eller telefonisk på 22 17 47 17.

Læs Undervisningsmininstriets artikel Fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne.

Læs om Håndværksrådets arbejde for højere kvalitet i erhvervsuddnanelserne og flere faglærte
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk