Regeringens omprioritering er en ommer

2017-10-12 10:07
Aarhus Haandværkerforening samarbejder bredt om at styrke rekrutteringen til håndværksfagene og vise de unge, at der er en fremtid i dansk håndværk. Lad ikke dette arbejde være forgæves, lyder opfordringen fra formand og malermester Søren Dyhr, der her ses sammen med den unge snedker Mathias Juul Overvad, der sidste år modtog Thora og Harald Olesens Mindelegat for godt håndværk.
 

Af Søren Dyhr, formand for Aarhus Haandværkerforening
 
I mange år har det været regeringens hensigt at hæve kvaliteten af erhvervsuddannelserne i Danmark. Og samtidig at øge andelen af unge, der vælger at tage en erhvervsfaglig uddannelse frem for gymnasium, HTX og HHX. Sådan at 30% af de unge i 2025 vil vælge en erhvervsuddanelse mod 17,7% i Aarhus Kommune i 2017.
 
Samtidig har de dog siden 2015 været pålagt at spare 2% om året på deres udgifter – det såkaldte ”omprioriteringsbidrag”. Dette blev skolerne delvist kompenseret for i 2015 og 16 gennem trepartsforhandlingerne, men bliver det efter alt at dømme ikke i år.
 
Det betyder helt konkret at landets tekniske skoler til næste år kommer til at mangle 400 millioner kroner til uddannelse af de unge. Sammenholdt med at optaget er faldet som følge af de minimumskrav til karakterer der er indført sidste år, er situationen nu helt og aldeles uholdbar.
 
Aarhus Haandværkerforening samarbejder bredt med såvel uddannelsesinstitutioner som offentlige myndigheder og private virksomheder om at styrke rekrutteringen til håndværksfagene og vise de unge, at der er en fremtid i dansk håndværk. Og vi har hidtil glædet os over regeringens ambitioner om at få flere motiverede og energiske unge ud på værksteder og virksomheder.
 
De fortsatte nedskæringer gennem omprioriteringsbidraget og reducerede målsætninger om andelen af unge på erhvervsuddannelserne, der nu er nede på 22% i 2020 harmonerer således ikke med regeringens egne en gang så høje ambitioner. Og vi finder disse fortsatte nedskæringer helt uforståelige.
 
Værdien i det signal, regeringen sender er helt forkert: Det siger ikke ”Vi giver jer de bedste muligheder for at uddanne jer til dygtige og innovative håndværkere i morgendagens samfund” men snarere ”Vi tror ikke på at der er interesse blandt unge i dagens Danmark for at lære et håndværk og opleve glæden og den faglige stolthed over et solidt stykke håndværksarbejde”.
 
Det er nu, der må handles. Omprioriteringsbidraget må fjernes og boligjobordningen (håndværkerfradraget) genindføres for at sikre, at dagens håndværkere også fremover har udsigt til arbejde og motiveres til at tage unge ind og give dem en solid uddannelse – det kan kun gå for langsomt. Ellers er næste generations håndværkere i al deres mangfoldighed tabt for os, med uoverskuelige konsekvenser for erhvervet og vores infrastruktur til følge.
 
Denne tekst er bragt som læserbrev i Aarhus Stiftstidende 2. oktober 2017
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk