Nyt system skal skabe flere faglærte blandt de unge

2017-10-17 12:45Et nyt enstrenget system med betegnelsen Forberende Grunduddannelse (FGU) skal hjælpe de unge ind i erhvervsuddannelserne og sikre flere faglærte.
 
Fra Håndværksrådet

En ny politisk satsning på de unge under 25 år. En ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal gøre de unge klar til en erhvervsuddannelse eller job, og det kan være med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft fremover.

Håndværksrådet er meget positive over for den nye FGU, der har som mål, at flere unge får en uddannelse eller kommer i job.

”Med det nye FGU bliver der taget hånd om de unge, som vi så gerne vil have tager en erhvervsuddannelse. Der er fokus på både det faglige, sociale og personlige, og de får en uddannelsesplan og en fast kontaktperson. Det er en styrke, at der er tænkt på betydningen af trivsel og de personlige relationer, for vi ved, at det er med til at fastholde de unge i uddannelse og job”, siger Dorte Kulle, uddannelsespolitisk konsulent i Håndværksrådet.

Den nye FGU er et toårigt forløb med et klart fokus på beskæftigelse og erhvervsrettede forløb. Uddannelsen skal tilbydes til alle unge under 25, der endnu ikke har en ungdomsuddannelse eller er i fuldtidsjob.

FGU er således en sammenlægning af de tidligere forberedende uddannelsesforløb; produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (EGU) samt almen voksenuddannelse (avu), ordblindeundervisning) for voksne (obu) og forberedende voksenundervisning (fvu).

FGU er statslig forankret, men den kommunale ungeindsats får en central rolle, og kommunerne medfinansierer og har myndighedsansvaret. Elever får en ny type skoleydelse, der svarer til satserne for uddannelseshjælp med mulighed for forsørgertillæg, men der gives også mulighed for at trække de unge i ydelse ved fravær.

Tvivl om de eksisterende ordninger
Uddannelsen kører første gang i august 2019, og indtil da kan det være en udfordring, at der skabes tvivl om de tidligere ordninger.

”Det er vigtigt, at de forberedende tilbud støttes i overgangsperioden. Vi ved, at virksomhederne mangler lærlinge, og med den faldende tilgang til erhvervsuddannelserne er der brug for et stærkt tilbud til de unge, der mangler motivation eller kompetencer til at søge ind. Alle sejl skal sættes ind for at hjælpe de unge til en bedre fremtid. Det er dem, der skal holde fremtidens arbejdsmarked kørende, og lige nu taber vi alt for mange”, siger Dorte Kulle.

Kort om FGU:
Det bliver muligt at tage en FGU i hele landet, hvor planen er at oprette ca. 90 centre. Der bliver mulighed for tre spor:

Almen grunduddannelse - undervisning i almene fag med praktisk fokus. Dette kan bruges til at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf.

Produktionsgrunduddannelsen - værkstedsundervisning med henblik på en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse.

Erhvervsgrunduddannelsen - aftalebaseret praktik til unge, der gerne vil i job og måske tage en erhvervsuddannelse senere

Vil du vide mere?
Kontakt uddannelsesoplitisk konsulent Dorte Kulle på telefon 22 17 47 17 eller e-mail kulle@hvr.dk
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk