Invitation til møde om byggesagsbehandling

2018-03-05 11:20


Kære medlem

Du inviteres hermed til informations- og debatmøde vedr. byggesagsbehandling i Aarhus Kommune.

Mødet afholdes torsdag den 8. marts 2018 kl. 16-18 på DOKK1.
Aarhus Haandværkerforening lægger lokaler til på DOKK1, Hack Kampmanns Plads 2, i kantinen på niveau 3, hvor der IKKE er offentlig adgang. Alle tilmeldte bliver derfor afhentet på niveau 0, i parkeringskælderen, 5 minutter før mødestart.

På mødet vil repræsentanter fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø orientere om bl.a.:

• BR18
• Ibrugtagningstilladelser
• Byg&Miljø
• Status på byggesagsbehandling

Der vil selvfølgelig være mulighed for at tage en direkte dialog med Aarhus Kommunes repræsentanter på mødet.

Tilmelding til mødet kan ske ved at sende en mail til post@aarhushf.dk  senest tirsdag den 6. marts kl. 12.00.

Mødet arrangeres i samarbejde mellem Aarhus Kommune, Aarhus Handværkerforening og Dansk Byggeri Østjylland.

Der serveres kaffe, te og kage.
Mødedeltagelse er gratis.

Vi håber på at se rigtig mange medlemmer til mødet.

Med venlig hilsen

Michael Ancher, formand Dansk Byggeri Østjylland & Søren Dyhr,formand Aarhus Haandværkerforening
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk