Flere elever vælger Aarhus Tech

2018-03-14 12:15

Af: Claus Karner, AARHUS TECH

Optagelsestal fra januar viser, at 10 procent flere unge er begyndt på erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH i år end samme tidspunkt sidste år.

Moderniseringer på AARHUS TECH samt forbedrede chancer for både praktikplads og job er nogle af forklaringerne på de unges stigende interesse.
 

DET ØGEDE ELEVTAL SKABER OPTIMISME
"Jeg er rigtigt glad for, at flere unge nu vælger os. Det er dejligt at se, at nogen af de initiativer vi har sat i værk, ser ud til at virke", siger Janne Hallum, der er uddannelsesdirektør for AARHUS TECH Erhverv.

I januar startede 471 nye elever på AARHUS TECH på grundforløb 2 - det er en stigning på næsten 10 procent i forhold til de 430, der startede i januar 2017. Derudover fortsatte 301 elever fra skolens grundforløb 1 over på grundforløb 2, så det samlede antal elever på grundforløb 2 i år er 772.
 

FORDELS-UDDANNELSERNE TRÆKKER
Det er især uddannelserne til smed, industritekniker og VVS-installatør, der har tiltrukket flere unge. Men også uddannelsen til elektronikfagtekniker har i høj grad haft stigende søgning. Alle fire uddannelser er såkaldte "fordels-uddannelser".

"Det er uddannelser inden for fag, hvor man ved, at der komme til at mangle faglærte i fremtiden. Det betyder, at der er rigtigt gode muligheder for at få job efter endt uddannelse og ekstraordinært gode muligheder for at få praktikplads under uddannelsen", fortæller Janne Hallum.
 

FOKUS PÅ STUDIEMILJØET
En vigtig forklaring på AARHUS TECHs stigende popularitet blandt de unge er ifølge Janne Hallum, at AARHUS TECH har taget en række initiativer for at øge de unges interesse for at blive faglært. Derudover er skolen i gang med at modernisere og nyindrette værkstederne på AARHUS TECH, så studiemiljøet bliver endnu mere inspirerende og attraktivt for de unge, og hele skolens faglige miljø bliver løftet.
 

MODERNISERING AF SNEDKER- OG TØMRERLOKALER
For få år siden fik blandt andet VVS- og smedeområdet en ”make-over”, så både værksteder og teorilokaler blev meget mere åbne, lyse og inspirerende. Den udvikling blev fulgt op i 2017, da AARHUS TECH fik lov til at udbyde snedkeruddannelsen. Her besluttede skolens ledelse en gennemgribende modernisering af de områder, hvor uddannelserne til snedker og tømrer foregår.

Intentionerne med moderniseringen blev beskrevet således i "byggeprogrammet":

"Moderne undervisningsmiljøer er karakteriserede ved, at eleverne får oplevelse og inspiration fra den 'helhed' de indgår i, at der er gode rammer for 'holdet', at der er plads til 'grupper' både fagligt og socialt, og at der er rum til 'individet' – ro, fordybet samtale osv. Moderniseringen sigter mod et undervisningsmiljø, hvor forholdsvis lukkede undervisningsrum erstattes af et mere åbent og sammenhængende miljø, hvor eleverne oplever liv, inspiration og fællesskab."

”Moderniseringen af snedker- tømrerområderne har været til stor glæde og tilfredshed for både elever, lærere og samarbejdspartnere, og det har skabt et moderne studiemiljø, som vi er meget stolte af”, siger Janne Hallum.
 

PROFILERING AF UDDANNELSEN TIL INDUSTRITEKNIKER
Moderniseringen af AARHUS TECH fortsætter. I øjeblikket er der et stort projekt på tegnebrættet om modernisering af industriteknikeruddannelsen. En uddannelse som har ligget lidt underdrejet, men de sidste år har oplevet en fornyet vækst i takt med, at virksomhederne efterspørger arbejdskraft på området.
 

HØJTEKNOLOGISK UDDANNELSE
Intentionen med projektet er både at skabe et moderne læringsmiljø og også at markere over for potentielle elever, deres forældre, vejledere og samarbejdspartnere, at uddannelsen til industritekniker er en meget teknologisk uddannelse, hvor CNC-styring, automation og robotteknologi er helt centrale emner.

Industriteknikerens job er i dag stærkt digitaliseret med brug af informationsteknologi, og derfor vil al information i det nye læringsmiljø tilgås digitalt.

”Eleverne vil komme til lave praktisk taget ´alt´ i 3D med meget høj præcision og kvalitet, og de

vil kunne bearbejde et væld af materialer – stål, plast, kobber, komposit, aluminium osv. – når de

benytter de nyeste og mest avancerede teknologier, herunder robotter, automatiserede anlæg etc.

Uddannelsen vil få en profil, der tydeligt signalerer, at her arbejder man med den teknologi, der løfter vort samfund med nye løsninger,” forklarer Janne Hallum.
 

TRANSPARENT STUDIEMILJØ
Et gennemgående kendetegn ved det nye studiemiljø er transparens. Transparensen understøtter bedre sammenhæng mellem på den ene side teori, instruktion, gruppe- og projektarbejde, tegning og dokumentation i klasselokalerne og på den anden side lærings-aktiviteterne i teknikområderne. Eleverne kan se hinanden i de forskellige lokaler, se underviserne og underviserne har et godt overblik over aktiviteterne.

I øjeblikket arbejdes der intenst med planerne for moderniseringen af studiemiljøet til industriteknikerne, og forventningerne er, at en stor del af moderniseringen kan være gennemført, når eleverne møder igen efter sommerferien i 2018.
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk