Vil du være med til at hjælpe en skadet veteran tilbage til hverdagen?

2018-04-25 10:08
Aarhus Kommune og Aarhus Håndværkerforening har sammen med LO Aarhus under navnet Rummelig Imidt indledt et samarbejde, hvor vi er fælles om at hjælpe skadede veteraner tilbage til en hverdag, som er så normal som overhovedet muligt. Samarbejdet skal foreløbigt vare indtil den 31. marts 2019

Hvem er veteran?
Aarhus kommune har valgt at følge regeringens definition fra 2016, hvorefter en veteran er er en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister, har været udsendt i mindst én international mission.

Omkring 90 procent af veteranerne kommer enten styrkede eller uskadte hjem efter en udsendelse, men ca. 10 procent kommer hjem med en fysisk eller psykisk skade.

De 90 procent vil som hovedregel enten fortsætte i deres almindelige arbejde – eksempelvis i Forsvaret – eller søge arbejde gennem jobcenteret på samme måde som andre borgere. Herudover er der en del andre, som sætter en ære i at hjælpe veteraner tilbage til det danske samfund.

Men de skadede veteraner har ofte brug for en ekstra hjælpende hånd, - og her er det så at Aarhus Kommune har valgt at yde en særlig assistance, herunder også i form af en veterankoordinator, som skal hjælpe den skadede veteran gennem de nødvendige dele af kommunens hjælpesystemer og i sidste ende forhåbentligt være med til at få ansat veteranen i et job – med eller uden støtteforanstaltninger.

Et typisk forløb
Når en veteran henvender sig til Jobcenter Aarhus, og sagsbehandleren vurderer, at der er behov for en særlig indsats, kontaktes veterankoordinatoren og der aftales så hurtigt som muligt et møde mellem veteranen og koordinatoren. På dette møde klarlægges veteranens baggrund med alle de styrker og problemstillinger der måtte være, og det afklares, hvilke typer af job veteranen har mulighed for og ønske om at bestride. Herefter laves en plan for forløbet. Hvis det er nødvendigt med behandling før man kan klare at starte i et job, så gennemføres denne behandling, men som hovedregel gælder det om at komme i job så hurtigt som muligt og så klare behandling eller uddannelse medens man er i jobbet.

Når veteranen er klar til job, så kontaktes Aarhus Håndværkerforening som får et kandidatkort med veteranens kvalifikationer m.v., og herfra sendes beskeden videre til relevante medlemmer, som byder ind med tilbud om job. Når der findes et passende job, så afholdes et møde mellem veteranen og arbejdsstedet og her aftales det videre forløb – ofte en kort praktiktid efterfulgt af en egentlig ansættelse på nærmere aftalte vilkår.

Under hele praktikforløbet og i opstarten af den senere ansættelse følges veteranen nøje af veterankoordinatoren, således at der kan foretages de nødvendige justeringer hen ad vejen. På samme måde aftales der ved fastansættelsen, at såvel veteranen som virksomheden til enhver tid kan kontakte koordinatoren, såfremt man måtte have behov for det.

Hvad får jeg som arbejdsgiver ud af det?
Ansættelse af en skadet veteran kan til tider være en udfordring, men Aarhus Kommune gør meget for at hjælpe, hvor det overhovedet er muligt og som hovedregel får man en god, stabil arbejdskraft. Og i tilgift får man selv en tilfredsstillelse ved at være med til at hjælpe en af dem, som har betalt en høj pris for at have ydet en indsat for os alle på den internationale arena.

Du kan læse mere om Aarhus Kommunes veteranindsats og Rummelig Imidt her https://www.rummeligimidt.dk.

Præsentation af veterankoordinatoren?
Vagn Martinussen, 62 år, uddannet som politimand og efterfølgende som politileder. Har arbejdet i mange forskellige afdelinger af politiet. Udsendt som operativ leder af TIPH-missionen i Hebron i 2007 – 2008 og som EU-politirådgiver ved African Union i Addis Abeba, Etiopien i 2010 – 2011. Frivillig omkring Veteranhjem Midtjylland i Aarhus fra opstarten og indtil november 2017. Ansat som veterankoordinator ved Aarhus Kommune 1. oktober 2017.
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk