Generalforsamling 2021 – flyttet til 2. september

2021-04-26 13:38
Grundet restriktioner i forhold til den aktuelle situation med Covid-19, udskydes Aarhus Haandværkerforenings Generalforsamling fra maj til september 2021.

Vi har haft mange overvejelser. Skal vi tage chancen og planlægge at afvikle i
maj måned? Skal vi afholde virtuelt? Men vi har besluttet at vente, således at hovedparten af den danske befolkning er vaccineret, og vi kan mødes personligt uden at tage chancer.
 
(opdateret 1. august 2021:)

Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 2. september 2021, kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes i Laugssalen i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000
Aarhus C.
 
Forslag fra medlemslaug og foreninger skal være bestyrelsen i hænde senest
tre uger før generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     a. Efter tur afgår
     i. Henrik Hoffmann, formand
     ii. Poul-Henning Vietz
     iii. David Harritz
7. Valg af formand
8. Valg af kritisk revisor
     a. Efter tur afgår
     i. Erik Svinth
9. Eventuelt

Tilmelding
Tilmelding foregår ved at sende en mail til post@aarhushf.dk
senest den 10. august 2021.

Deltagelse for medlemmer er gratis, men der opkræves et deltagergebyr på kr. 400,00 for ledsagere.
 
Aarhus Haandværkerforening
HHKT/AARHUS
Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk