Generalforsamling 2021 – flyttet

2021-04-26 13:38
Grundet restriktioner i forhold til den aktuelle situation med Covid-19, udskydes Aarhus Haandværkerforenings Generalforsamling fra maj til september 2021.

Vi har haft mange overvejelser. Skal vi tage chancen og planlægge at afvikle i
maj måned? Skal vi afholde virtuelt? Men vi har besluttet at vente, således at hovedparten af den danske befolkning er vaccineret, og vi kan mødes personligt uden at tage chancer.

Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Torsdag den 2. september 2021, kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes i Laugssalen i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000
Aarhus C.
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk