Aktuel kommentar

Søren Dyhr, formand for Aarhus Haandværkerforening, fortæller om foreningens indsatser for at gøre det attraktivt for unge mennesker at vælge en erhvervsuddannelse. Læs mere her

BrancheNyt

Som arbejdsgiver kan du få refunderet en del af dine udgifter, når dine medarbejdere er syge. Aarhus Kommune har forbedret sin vejledning, så det forhåbentlig bliver nemmere at klare indbe-retningen. Læs mere her

Aktuel kommentar: Vi skal i arbejdstøjet – hvis vi vil have de unge med

Det er ved at være sidste udkald, hvis vi også i fremtiden skal have faglærte håndværkere på byens arbejdspladser. Vi kan ikke længere blot se til, at unge fravælger erhvervsuddannelserne.

Behovet for faglærte medarbejdere er åbenlyst for enhver af vores medlemmer. Gør vi ikke en indsats, vil håndværksfagene meget snart stå i akut mangel på arbejdskraft. Kun 9,8% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse (tallene er hentet fra en undersøgelse foretaget i november 2015 af Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning). Hele 82% derimod vælger gymnasiet.

Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne, der skal komme med konkrete bud på, hvad der kan gøres her og nu for at ændre situationen.

Det er Aarhus Erhvervssamarbejde – bestående af Aarhus Haandværkerforening, Erhverv Aarhus, Dansk Byggeri, Aarhus Cityforening, Visit Aarhus, Dansk Industri og Tekniq – der har taget initiativ til arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens opgave er klar: Det skal gøres attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse.

Allerede efter de første konstruktive møder er der kommet gode og konkrete bud på, hvad der kan gøres. Nedenstående er blot et lille udpluk af de mange ideer. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i den kommende tid, og vi vil løbende orientere om fremdriften i arbejdet.

Det er mit håb, at alle medlemmer af Aarhus Haandværkerforening vil bakke op om initiativerne. Vi SKAL tættere på de unge – så de ikke pr. automatik vælger gymnasiet.

Nogle af de forslag, vi har vendt i gruppen er blandt andet:

  • Der skal etableres flere fritidsjob i håndværksvirksomhederne
  • Forældrene skal på besøg på erhvervsuddannelserne
  • Skolerne skal opfordres til at deltage i SKILLS
  • Virksomheder ”adopterer” en klasse
  • Elever inddrages i byggeprojekter
  • Nye forsøg med erhvervspraktik

Vi bliver nødt til at åbne dørene for eleverne, så de kan mærke håndværksfaget og -miljøet på egen krop.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer, ideer eller kommentarer til ovenstående.

Af Søren Dyhr, formand Aarhus Haandværkerforening 

Gratis brancheregister

Som medlem af Aarhus Haandværkerforening kan du få din virksomhed optaget i vores brancheregister, der oprettes her på siden i den kommende tid. Brug formularen her
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk