Aktuel kommentar

Søren Dyhr, formand for Aarhus Haandværkerforening, fortæller om foreningens indsatser for at gøre det attraktivt for unge mennesker at vælge en erhvervsuddannelse. Læs mere her

BrancheNyt

Som arbejdsgiver kan du få refunderet en del af dine udgifter, når dine medarbejdere er syge. Aarhus Kommune har forbedret sin vejledning, så det forhåbentlig bliver nemmere at klare indbe-retningen. Læs mere her

Generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening.

Torsdag den 31. maj 2018 Kl. 18-21
på Varna Palæet Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

Efter velkomst ved formand for Aarhus Haandværkerforening, malermester Søren Dyhr, vil rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek holde et kort indlæg om sine tanker for bl.a. udvikling af byens fremtidige infrastruktur.

Herefter afholdes ordinær generalforsamling, hvorefter der afsluttes med middag.

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal tilstilles bestyrelsen senest den 23. april 2018.

Forslag fra medlemslaug og foreninger skal tilstilles bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden

a. Valg af dirigent

b. Beretning om foreningens virksomhed

c. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

d. Indkomne forslag

e. Fastlæggelse af kontingent for det kommende kalenderår

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer – efter tur afgår:

   a. Poul-Henning Vietz 

   b. Henrik Baltzer Hansen

g. Valg af kritisk revisor – efter tur afgår:

   a. Bent Kirkegaard

h. Eventuelt

Af hensyn til bestilling af mad, bedes tilmelding til generalforsamlingen ske senest den 2. maj 2018 på mail post@ aarhushf.dk

Deltagelse for medlemmer er gratis. Deltagergebyr for ikke medlemmer kr. 375,-. Der tilsendes regning.

Gratis brancheregister

Som medlem af Aarhus Haandværkerforening kan du få din virksomhed optaget i vores brancheregister, der oprettes her på siden i den kommende tid. Brug formularen her
  Aarhus Haandværkerforening
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk