Bureaukrati koster de mindste virksomheder over 14 mia. kr. om året

 

Og tilliden til at politikerne kan eller vil løse problemet kan ligge på et meget lille sted.

Temaanalyse fra SMVdanmark
18. juni 2024

Mængden af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder er historisk højt. En analyse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at bureaukratiet koster SMV’erne over 14 mia. kr. årligt.

Undersøgelsen viser også, at virksomhederne tilsammen bruger mere end 49 millioner timer på bureaukrati om året. Det svarer til flere end 25.300 fuldtidsstillinger. Desuden viser undersøgelsen, at det er de helt små virksomheder som betaler den højeste pris for bureaukratiet.

Hovedpointer fra undersøgelsen
1: De mindste virksomheder betaler den relativt set højeste pris for bureaukratiet.
2: Bureaukratiet koster SMV’erne mere end 14,1 mia. kr. om året.
SMV’erne bruger flere end 49 mio. timer om året på bureaukrati.
3: 83 pct. af SMV’erne har ikke tillid til, at politikerne kan reducere de bureaukratiske byrder.

Mængden af love og regler er steget eksplosivt i løbet af de seneste 30 år. Det drejer sig både om antallet af love og regler samt kompleksiteten i dem. Trods mange gode intentioner fra skiftende ministre og regeringer igennem årene om det modsatte, så er omfanget af indberetningskrav til det offentlige, spørgeskemaer, rapporteringer og ansøgningsskemaer kun vokset.

Tilliden til at politikerne kan finde en løsning er kun på 16% blandt de adspurgte medlemmer af SMVdanmark. Og jo mindre en virksomhed er, des tungere bliver den bureaukratiske byrde, både økonomisk og tidsmæssigt.

Det fremgår meget tydeligt af graferne i denne temaanalyse, som du kan finde et link til i bunden af denne artikel.

Konklusion og politikforslag
Mængden af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder er historisk højt. En analyse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at bureaukratiet koster SMV’erne over 14 mia. kr. årligt. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne bruger tilsammen mere end 49 millioner timer på bureaukrati om året. Det svarer til flere end 25.300 fuldtidsstillinger. Desuden viser undersøgelsen, at det er de helt små virksomheder som betaler den højeste pris for bureaukratiet.

På trods af mange gode intentioner fra skiftende regeringer gennem årene, så er det ikke lykkes at få gjort op med den stigende mængde bureaukrati. Der er derfor behov for et bindende reduktionsmål for bureaukrati. SMVdanmark foreslår et bindende reduktionsmål på 25 %, som skal nås inden for tre år.

I den canadiske provins British Columbia havde man held med at reducere med over 33 % på tre år ved at fjerne to regler, hver gang man indførte en ny. Det bør Danmark også gøre. Derudover bør der generelt være politisk opmærksomhed på at undtage de mindre virksomheder for byrdefuld regulering.

Læs mere og find hele analysen her

×