Klart ja til ny overenskomst


Kun i byggebranchen var der ikke flertal for det nye overenskomstforslag, der samlet dækker mere end 500 aftaler og gælder for de næste to år.

DR Nyheder / Aarhus Haandværkerforening
Foto: SMVdanmark
13. april 2023

Hvad er godt arbejde værd? Hvordan fastsætter man løn flere år frem i tiden i en historisk turbulent periode hvad angår inflation, prisstigninger og energikrise, der har ramt hele den vestlige verden?

Svaret på nogle af disse centrale spørgsmål har henover foråret optaget så vel politikere som arbejdsgivere og lønmodtagere i forbindelse med forhandlingerne om nye overenskomster.

Frygt for strejke og storkonflikter har spøgt i kulissen og politikerne har holdt vejret mens arbejdsmarkedets parter har forhandlet og forhandlet for at få en aftale på plads for de godt 600.000 lønmodtagere som er dækket af de mere end 500 aftaler som nu er vedtaget med et samlet flertal.

79% af de afgivne stemmer blev et ja, og stemmeprocenten dette år har været den højeste siden 1973 – et tegn på at der har været meget på spil og store forventninger til årets resultater.

Byggebranchen med et snævert nej
En af de brancher der traditionelt har været mest tilbøjelig til at stemme nej til uraftalerne er byggeriet. Her er gennemsnitligt hver anden aftale blevet nedstemt i nyere tid – og i år var ikke en undtagelse, om end der var hele 49,7% af medlemmerne der stemte ja.

Løn- og arbejdsvilkårene for udenlandske arbejdere på danske byggepladser og risikoen for løntryk og ”social dumping” bliver normalt fremhævet som grunden til at byggeriets ansatte har været på barrikaderne – af frygt for at bygherrer og mellemmænd vil udnytte den stigende mangel på arbejdskraft til at undergrave det danske løn – og aftalesystem og se stort på sikkerheden på landets mange byggepladser.

Palle Bisgaard, der er næstformand for 3F Byg udtaler til DR Nyheder at han er ”overrasket over at medlemmerne ikke har kvitteret med et ja til en overenskomst, som er absolut den bedste i mange, mange år.”

Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, er tilfreds med resultatet som han mener afspejler, at begge parter har formået at se ud over deres egne snævre interesser til gavn for samfundet:

”Det har ingenlunde været et let forløb, men det lykkedes at finde det svære balancepunkt, som nu har resulteret i et klart ja. Det vidner om, at både arbejdstagere og arbejdsgivere har evnet at hæve blikket over egne interesser for i samarbejde at tage ansvar for hele samfundet, siger administrerende direktør i Dansk Industri”, Lars Sandahl Sørensen.

Du kan læse meget mere om den nye overenskomstaftale på DR Nyheder

×