Næsten 50.000 indgik uddannelsesaftale i 2022

 

Lille stigning på 1% fra året før men stadig langt fra regeringens målsætning. Til gengæld falder antallet af elever i såkaldt skolepraktik stærkt.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Data: Undervisningsministeriet
Foto: Tore Plougheld
16. februar 2023

Sidste år blev der samlet set indgået knap 50.000 såkaldte uddannelsesaftaler på de danske erhvervsuddannelser, helt præcist 49.575, hvilket er en svag stigning på 1% i forhold til tallene fra 2021.
I samme periode er antallet af lærlinge i skolepraktik styrtdykket med 34% til 4.438 elever i 2022.

På trods af stigningen lever tallene dog slet ikke op til regeringens egen målsætning fra den såkaldte trepartsaftale fra 2016 om at der i 2025 skal indgås mellem 8 og 10.000 flere uddannelsesaftaler end for 2016. For 2022 er der tale om en stigning på 4.472 indgåede aftaler i forhold til 2016.

Social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse er ikke medregnet i disse tal, da de ikke indgår i trepartsaftalen.

Hovedresultater
I 2022 blev der indgået 49.575 uddannelsesaftaler mellem elever og virksomheder. Det er én pct. flere end i 2021.

I alt var 80.512 elever i december 2022 i gang med et hovedfor-løb på en erhvervsuddannelse. Det er et fald på 1 pct. fra decem-ber 2021.

I alt var 5.864 elever lærepladssøgende i december 2022. Det er et fald på 10 pct. fra december 2021.

I alt blev 4.438 lærlinge optaget i skoleoplæring i 2022. Det er et fald på 34 pct. fra 2021.

Lærepladssituationen i december 2022

trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser (2016)

×