Videoportrætter

I januar 2020 udkom 5 videoportrætter af unge østjyske kvinder, der alle har afsluttet deres uddannelse. Se filmene her
 
Tidligere har vi i portrætserien 10 VI KA LI mødt ti østjyske håndværkere, som er så dygtige til deres fag, at de har modtaget en medalje for det. 10 VI KA LI er skabt i et unikt samarbejde mellem kulturinstitutionen Opgang 2, Aarhus Kommune, Aarhus Haandværkerforening og LO Aarhus, og er støttet af Varelotteriet. Se dem her
 

Det gode håndværk

Varelotteriet har i samarbejde med dk4 udarbejdet en tv-programserie om det gode håndværk. Du kan se de enkelte afsnit her.

Indflydelse på budgetforlig

Aarhus Haandværkerforening har sat sit væsentlige aftryk på Aarhus Kommunes budgetforlig 2014

Aarhus er i en rivende udvikling med en markant befolkningstilvækst, der i disse år langt overstiger målet. Det afspejler sig også i en voldsom byudvikling og byggeaktivitet, som kan ses en række steder i kommunen.

Den aktuelle udvikling og de ambitiøse mål for fremtiden danner rammen om Aarhus Kommunes netop udarbejdede budgetforlig for 2014. Udviklingen giver både nye muligheder, men også nye udfordringer, der skal løses. Og det stiller krav til Aarhus Kommune om hele tiden at udvikle nye løsninger og arbejdsformer for at skabe rammerne for visionen om " en by i bevægelse", der også er " en god by for alle".

Målene for Aarhus er drøftet og udviklet sammen med bl.a. udvalgte af byens fremtrædende erhvervsorganisationer. Heriblandt Aarhus Haandværkerforening.

Jeg havde i den forbindelse foretræde for beskæftigelsesudvalget, som et formøde op til budgetforhandlingerne, hvor jeg pointerede, at Aarhus Kommunes udbudsform primært bør tilrettelægges således, at der udbydes i fagentreprise, til gavn for byens små- og mellemstore virksomheder, med den begrundelse, at som det ser ud, med det udbud der har været i fagentreprise og rammeaftaler for håndværkerydelser indenfor, murer-, tømrer-, maler-, vvs- og el arbejde, har det givet flere uddannelsesaftaler. En stigning vi vil se slå igennem i starten af 2014.

Faktuelle tal forefindes ikke pt., men direktør for Aarhus Tech, Anette Lauridsen, kan bekræfte ovenstående.

Denne tendens bekræfter yderligere Aarhus Haandværkerforenings holdning omkring uddannelsesklausuler, hvor vi har fremført, at går man fra hovedentreprise til udbud i fagentreprise, vil det give et betydeligt større indtag af lærlinge, samt at det i større udstrækning vil være lokal arbejdskraft, som udfører arbejdet.

.....og det jeg bad om på vegne af Aarhus Haandværkerforening, fik jeg igennem! Hvilket også fremgår af budgetforliget, hvor man blandt andet kan læse følgende:

Med etableringen af en samlet bygningsafdeling er der skabt grundlag for en yderligere professionalisering af kommunens bygherrefunktion. Forligsparterne finder dermed, at der er skabt grundlag for øget brug af fagentrepriser. En udbudsform der forbedrer mulighederne for, at lokalt forankrede håndværksvirksomheder og entreprenører afgiver tilbud på udbudte opgaver. Forligsparterne er derfor enige om, at kommunens større anlægsopgaver som udgangspunkt udbydes i fagentrepriser.

Igen et godt eksempel på vigtigheden af den tætte relation Aarhus Haandværkerforening har til byens borgmester og øvrige politikere. Et samarbejde som igen har båret frugt.

Søren Dyhr, formand Aarhus Haandværkerforening

Gratis brancheregister

Som medlem af Aarhus Haandværkerforening kan du få din virksomhed optaget i vores brancheregister, der oprettes her på siden i den kommende tid. Brug formularen her
 
Aarhus Haandværkerforening
HHKT/AARHUS
Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk