Nu er det tid: Indstilling til Thora og Harald Olesens Legat

Skrevet af Tore Plougheld
2019-03-06 11:14
ARKIV: Aarhus Haandværkerforenings formand Søren Dyhr sammen med tidligere legatmodtager Mathias Juul.
 
Kender du/I en ung dygtig håndværker, der fortjener en anerkendelse, så er chancen her nu.

Vi opfordrer alle håndværker- og industriforeninger til, gennem deres medlemskreds eller potentielle medlemmer, at foreslå kandidater til Thora og Harald Olesens Legat.

SMVdanmark har mulighed for at indstille kandidater til Thora og Harald Olesens Legat. Legatet uddeles til unge dygtige håndværkere i forbindelse med videreuddannelse eller etablering af egen virksomhed.

SMVdanmark foretager en prioritering af kandidaterne. Den endelige afgørelse foretages af legatadministrationen/-bestyrelsen. Selve uddelingen af legater sker på håndværker- og industriforeningernes formandsmøde, der i år finder sted fra den 13.-15. september 2019 på Lolland.

Hvem kan få et legat, og hvordan søger man:

· Legatet kan uddeles til unge, dygtige håndværkere, især som hjælp til videreuddannelse efter endt læretid. Legatet kan også gå til etablering af egen virksomhed, både værksted og/eller butik.

· Legatet uddeles forventeligt i tre portioner og ligger typisk på mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. Legatet er skattefrit.

· Hvis I vil foreslå en kandidat, så send en ansøgning med beskrivelse af kandidaten og en begrundelse for, hvorfor I indstiller vedkommende. Vedlæg gerne udtalelser fra skole/uddannelsessted.

· Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 23. april 2019. Ansøgning med bilag sendes til Mette Handest på e-mail handest@smvdanmark.dk.

 
Aarhus Haandværkerforening
HHKT/AARHUS
Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk