Indkaldelse til generalforsamling

Skrevet af Tore Plougheld
2019-04-23 09:56
Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling
 
Årets generalforsamling afholdes torsdag 6. juni 2019 kl. 18 i den ny-istandsatte laugssal i Den Gamle By i Aarhus.
 
Adressen er Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på middag.
 
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 6. maj.
 
Forslag fra medlemslaug og foreninger skal være bestyrelsen i hænde senest 16. maj.

Tilmelding på forhånd er nødvendig og skal ske senest onsdag 8. maj til kontoret på mail: post@aarhushf.dk
 
Der gøres opmærksom på, at deltagelse for medlemmer er gratis, mens der opkræves et gebyr for ledsagere på kr. 300
 
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:
- Søren Dyhr (formand)
- Flemming Teglborg
- Jesper Jacobsen
- Henrik Baltzer Hansen
7. Valg af formand
8. Valg af kritisk revisor. Efter tur afgår:
- Erik Svinth
9. Eventuelt
 
 
Aarhus Haandværkerforening
HHKT/AARHUS
Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk