Afskedsreception for Søren Dyhr

2019-04-25 11:02
 
Invitation til afskedsreception for Aarhus Haandværkerforenings formand, malermester Søren Dyhr
 
Efter 12 år som formand for foreningen fratræder Søren Dyhr på årets generalforsamling.
 
I den anledning vil det glæde Aarhus Haandværkerforenings bestyrelse at se medlemmer, samarbejdspartnere og venner af foreningen til reception, hvor der vil blive taget afsked med Søren Dyhr og blive mulighed for at hilse på den nyvalgte formand.

Det foregår på smukke Restaurant Varna Palæet.
Datoen er onsdag 26. juni i tidsrummet 14 - 17

Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig senest 14. juni til kontoret:
post@aarhushf.dk
 
Aarhus Haandværkerforening
HHKT/AARHUS
Rådhuspladsen 5
8000 Aarhus C 

Tlf. +45 86 12 23 65
Fax. +45 86 12 23 65
post@aarhushf.dk