SMV: “Fremragende” takter i ambitiøst regeringsgrundlag

Stor ros til regeringsgrundlaget for lavere skat, betragteligt løft af arbejdsudbuddet, stærkere erhvervsuddannelser og mere frit valg.

Fra SMVdanmark
19. december 2022

Den nye SVM-regering har netop fremlagt sit regeringsgrundlag. I SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, er adm. direktør Jakob Brandt meget tilfreds.

“Regeringsgrundlaget er ambitiøst og rummer nogle fremragende takter. Der er en betragtelig styrkelse af økonomien, et væsentligt løft af arbejdsudbuddet, lavere beskatning og en styrkelse af erhvervsuddannelserne. Det er meget vigtige områder, der kan være med til at fremtidssikre dansk økonomi og dansk erhvervsliv,” siger han.

Han havde gerne set et højere løft af arbejdsudbud end de 45.000 personer, som grundlaget lægger op til, men er alligevel tilfreds.

“Vi har set højere arbejdsudbud fra tidligere regeringer, men dette er alligevel et flot skridt frem. Regeringens fokus på en lavere skattebyrde er helt rigtig, og nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft har stor betydning. At man samtidigt fremmer iværksætteriet, letter selskabsskatten, og gør det lettere at generationsskifte er dybt positivt,” siger Jakob Brandt.

Jakob Brandt roser især, at erhvervsuddannelserne får tilført markant flere midler, da mangel på faglærte bliver et af Danmarks helt store udfordringer.

“Regeringen har lyttet. Styrkede erhvervsskoler med bl.a. bedre maskiner og opdaterede lærere er præcist, hvad vi har bedt om. Det er meget glædeligt. Det er afgørende, når vi ser ind i, at vi i de kommende år vil miste 80.000 faglærte. Den udvikling vil være ødelæggende for de danske ambitioner om blandt andet grøn omstilling og energieffektivisering. Så regeringens fokus og ambition på området hilser jeg meget velkommen,” siger han.

Han er også begejstret for tankerne om mere frit valg og mindre bureaukrati.

“Til slut vil jeg gerne kvittere for, at regeringen åbner for langt mere frit valg, i første omgang på ældreområdet. Vi skal have en markant mere effektiv offentlig sektor, med mindre bureaukrati, og det får vi kun, hvis vi benytter de kompetencer, som de private leverandører tilbyder. I nogle kommuner er de private leverandører stort set ikke en del af serviceudbuddet. Det er et nybrud, at regeringen så markant åbner op for dette,” siger Jakob Brandt.

×