SMVdanmark om uddannelsesreform: Fremragende med forkortet kandidatdel

 

Tanken om at forkorte en stor del af kandidatuddannelserne og gøre dem mere relevante for erhvervslivet er helt rigtig. Men Danmark mister 80.000 faglærte de kommende år, og derfor er det meget bekymrende, at regeringen ikke konkret løser den kæmpe udfordring i sit uddannelsesudspil. Udspillet tænker desværre ikke hele uddannelsessystemet sammen, mener SMVdanmark, og efterlyser bl.a. reform af SU’en.

Fra SMVdanmark
06. marts 2023

Jesper Beinov, direktør i SMVdanmark, roser regeringens uddannelsesreform for sine grundtanker, men er meget bekymret over, at reformen ikke løser problemet med mangel på faglærte.

”Vi får over 150.000 flere akademikere de kommende 10 år, mens vi mister 80.000 faglærte, og den kæmpe udfordring løser regeringens reform ikke. Allerede i dag er der mangel på håndværkere til fx energieffektivisering og grøn omstilling, og det bliver endnu værre i fremtiden. Der er nogle rigtig gode og nytænkende elementer i reformen, men det er bare ikke nok,” siger han og fortsætter:

”Forkortelsen af kandidatdelen er helt rigtigt set, og de små og mellemstore virksomheder vil have bedre gavn af en 4-årig kandidat med en mere praksisnær uddannelse bag sig, end de har i dag af en 5-årig, der er mere præget af en teoretisk forskningstilgang. Ligeledes med de 5.000 nye erhvervskandidater, for det er meget værdifuldt, at en medarbejder kan dygtiggøre sig parallelt med sit job i en virksomhed og kan afprøve og udfordre teori med praktiske arbejdsopgaver. Så det er et sandt pletskud fra regeringen.”

Jesper Beinov havde hellere set et samlet udspil på hele uddannelsesområdet.

”Vi har kun et begrænset antal mennesker, der skal gennem uddannelsessystemet, og det er afgørende, at vi skubber dem i retning af de uddannelser, som samfundet har mest brug for. Det kan vi gøre ved at fjerne SU på overbygningen, så de studerende har en klar, økonomisk tilskyndelse til at tage kandidaten på ét år eller blive erhvervskandidat. Og vi bør stramme dimensioneringen, dvs. optage færre studerende på de uddannelser, hvor vi ikke får brug for så mange. I årevis har skiftende regeringer tilskyndet til, at flere og flere bliver akademikere ved at tilbyde meget gunstige vilkår. Nu må vi gå en anden vej, og her fejler regeringen ved slet ikke at røre ved de håndtag,” siger han.

×