Tilbagebetaling af corona-lån sender tusindvis af SMV’er mod konkurs

Første april i år var sidste frist for betaling af de såkaldte corona-lån for tusindvis af små og mellemstore virksomheder, og nu slår effekten igennem i antallet af nye konkurser, viser tal fra SVMdanmark og Danmarks Statistik

Af Tore Plougheld
Foto: Stevepb (pixabay.com)

 Mange små og store firmaer har i de seneste år døjet med svigtende omsætning som følge af udeblevne turister, manglende indtægter på events og restaurationer og meget, meget mere som følge af lock-downs og faldende forbrug under den globale corona-epidemi.

I Danmark har forskellige politisk-økonomiske hjælpepakker, herunder muligheden for at udskyde momsbetalinger m.m. været med til at afbøde virkningerne af den globale økonomiske istid, men nu hvor regningen skal betales tilbage er mange virksomheder kommet i problemer.

En stærkt begrænset julesæson som følge af nye nedlukninger i 2021 har været medvirkende til at årets normalt mest indbringende måned ikke har formået at fylde kasseapparater og konti op som forventet.

Og et forslag fra SVMdanmark om at udskyde betalingsfristen af coronalån fra 1. april til 1. august blev heller ikke imødekommet, hvilket nu med nogle måneders forsinkelse slår igennem i statistikken. Det forklarer cheføkonom i SMVdanmark Martin Kyed:

”Der blev ikke tale om udskydelse af fristen. Politikerne fastholdt den til 1. april. Herefter var der mulighed for at benytte den såkaldte skattekonto, hvor renten svarer til 8,7 pct. p.a. Det er dog heller ikke alle virksomheder, som reel har haft mulighed for at benytte denne ordning, for det er kun muligt at have én sag pr. virksomhed. Virksomheder, der allerede havde et skyldigt beløb på skattekontoen, var derfor afskåret fra at benytte ordningen. Det har givet praktiske udfordringer for flere virksomheder, der ikke var klar over denne begrænsning.”

3.000 virksomheder konkurs
Martin Kyed estimerede tidligere på året, at op mod 3.000 virksomheder risikerede at gå konkurs som følge af manglende evne til at overholde betalingsfristen 1. april, og dette tal viser sig at ligge tæt på hvad Danmarks Statistik er kommet frem til i sin seneste opgørelse for juni måned:

” Det er ikke muligt direkte at sige, hvor mange der er gået konkurs. Vi har dog nogle tal som indikerer, at vi bestemt ikke overdrev med de 3.000 virksomheder. Vi fik Skattestyrelsen til at lave en opgørelse over antal virksomheder med coronalån pr. 31. maj. Opgørelsen var på 5.155 virksomheder, som ikke havde betalt selvom betalingsfristen udløb.

Opgørelsen indeholdt også tal for regionerne, og 1.092 af virksomhederne var fra Region Midtjylland. Dermed står regionen for omtrent samme andel af virksomhederne med coronalån ved fristens udløb (21,2 pct.) som regionens andel af SMV’er i Danmark, der ligger på lidt over 22 procent”, lyder det fra cheføkonomen.

Når bølgen af konkurser ikke kommer direkte efter betalingsfristens udløb 1. april skyldes det ifølge Martin Kyed at ”mange på den ene eller den anden måde forsøger at holde liv i deres virksomheder, og derfor viser konkurserne sig erfaringsmæssigt med en vis udskydelse”.

Læs SMVdanmarks analyse her

×