Vi skal have de unge med

Vi skal have de unge med

Det er ved at være sidste udkald, hvis vi også i fremtiden skal have faglærte håndværkere på byens arbejdspladser. Vi kan ikke længere blot se til, at unge fravælger erhvervsuddannelserne.

Behovet for faglærte medarbejdere er åbenlyst for enhver af vores medlemmer. Gør vi ikke en indsats, vil håndværksfagene meget snart stå i akut mangel på arbejdskraft. Kun 9,8% af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse (tallene er hentet fra en undersøgelse foretaget i november 2015 af Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning). Hele 82% derimod vælger gymnasiet.

Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne, der skal komme med konkrete bud på, hvad der kan gøres her og nu for at ændre situationen.

Det er Aarhus Erhvervssamarbejde – bestående af Aarhus Haandværkerforening, Erhverv Aarhus, Dansk Byggeri, Aarhus Cityforening, Visit Aarhus, Dansk Industri og Tekniq – der har taget initiativ til arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppens opgave er klar: Det skal gøres attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse.

Allerede efter de første konstruktive møder er der kommet gode og konkrete bud på, hvad der kan gøres. Nedenstående er blot et lille udpluk af de mange ideer. Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde i den kommende tid, og vi vil løbende orientere om fremdriften i arbejdet.

Det er mit håb, at alle medlemmer af Aarhus Haandværkerforening vil bakke op om initiativerne. Vi SKAL tættere på de unge – så de ikke pr. automatik vælger gymnasiet.

Nogle af de forslag, vi har vendt i gruppen er blandt andet:

Der skal etableres flere fritidsjob i håndværksvirksomhederne
Forældrene skal på besøg på erhvervsuddannelserne
Skolerne skal opfordres til at deltage i SKILLS
Virksomheder ”adopterer” en klasse
Elever inddrages i byggeprojekter
Nye forsøg med erhvervspraktik
Vi bliver nødt til at åbne dørene for eleverne, så de kan mærke håndværksfaget og -miljøet på egen krop.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer, ideer eller kommentarer til ovenstående.

Af Søren Dyhr, formand Aarhus Haandværkerforening

×