Godt gået Aarhus

Godt gået Aarhus

           
Man skal turde satse for at vinde. Derfor skal der også lyde en stor ros til Aarhus

Kommune for investeringen i det store arrangement, DM i Skills, i januar.Ikke mindre end 268 af landets absolut bedste lærlinge dystede inden for 31 forskellige håndværksfag. Herudover deltog otte udstillingsfag. 30.000 besøgende fulgte begejstret konkurrencerne, fagene og de dygtige unge.

Et arrangement, som har været med til at sætte Aarhus by på landkortet, som en by der går nye veje i indsatsen for at få flere unge i uddannelse.

De seneste år har erhvervsuddannelserne landet over kæmpet med dalende interesse og frafald blandt de unge. Hvis denne tendens fortsætter, vil vi, ifølge en fremskrivning af AE-rådet, i 2019 mangle godt 45.000 personer med en faglært uddannelse. Formålet med DM i Skills er netop at få de unge til at få øjnene op for de erhvervsrettede uddannelser og i højere grad gennemføre disse uddannelser.

DM i Skills er et kreativt og konkret bud på, hvordan studievejledning kan forvandles fra passiv information til en aktiv oplevelse. For rigtig mange unge (og voksne) er det langt mere motiverende end pjecer og informationsmøder. En bedre reklame for erhvervsuddannelserne skal man lede længe efter.

Derfor bør der også lyde en stor tak til Aarhus Kommune for et godt initiativ og et succesfuldt arrangement. Vel vidende, at der er investeret mange penge i arrangementet. Men som sagt: Den, der ikke satser, vinder heller ikke.

Søren Dyhr, Formand Aarhus Haandværkerforening

×