”Erhvervspraktik skal være en ret og ikke kun et tilbud”

 

Danmarks Lærerforening, Dansk Metal og Dansk Industri går sammen i et udspil, der skal sikre alle elever i folkeskolen fra 6. klasse og opefter kommer ud og prøver kræfter med erhvervslivet.

Fra Danmarks Lærerforening, Dansk Metal og Dansk Industri
Foto: Aarhus Tech
02. august 2023

”Folkeskolen skal ikke bare være et sted, hvor du lærer at læse og regne. Her skal eleverne også få erfaring med praktiske fag. Erhvervspraktikken kan hjælpe eleverne med at få øjnene op for flere forskellige uddannelsesveje efter 9. klasse, og derfor er det tid til, at alle elever får ret til at komme i erhvervspraktik,” siger formand for Dansk Metal, Claus Jensen.

DL, DM og DI opfordrer derfor politikerne til at gentænke den nuværende ordning for erhvervspraktik i folkeskolen. Hvor det i dag er et tilbud som eleverne og deres forældre kan vælge at benytte sig af, ønsker de tre organisationer at det i fremtiden skal være en rettighed, hvis ikke ligefrem en pligt, at hver enkelt skoleelev kommer ud af klasseværelset og ind at snuse til en arbejdsplads så tidligt som muligt.

”Hvis vi først sender dem i praktik i 9. klasse er det nærmest spild af tid, for da har de besluttet sig”, lyder det fra Metal-formanden. Han efterlyser et endnu bedre samarbejde mellem de virksomheder, institutioner og organisationer, der stiller praktikpladser til rådighed, for samtidig at styrke bredden og kvaliteten af de udbudte praktikpladser:

”Alle elever skal have mulighed for at komme i erhvervspraktik, der skal give dem et bredere perspektiv på tilværelsen”, siger formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen: ”Uanset hvilken kommune eller skole, man kommer fra, skal praktikken have kvalitet, være meningsfuld for eleverne og have sammenhæng med den undervisning, der foregår på skolen.”

Dansk Industri: Opgør med vanetænkningen
Administrerende direktør i Dansk Industri efterlyser et opgør med ”vanetænkningen” om at gymnasieuddannelserne per automatik er svaret på hvad danske skoleelever skal vælge efter folkeskolen:

”Det er svært at vide, hvad en industriteknikker laver, hvis man ikke har besøgt en produktionshal eller prøvet kræfter med maskinerne. Derfor skal vi skabe en folkeskole med et tættere samarbejde med lokale virksomheder, så de unge på den ene side får en fed og lærerig oplevelse, der vækker deres nysgerrighed, mens virksomhederne kan møde nye potentielle lærlinge. For vi har brug for at gøre op med vanetænkningen om, at gymnasiet er den eneste vej til et godt liv og samtidig vise alle mulighederne indenfor erhvervsuddannelserne,” siger adm. direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen.

×