Formanden har ordet

Ikke meget at smil’a

April 2024

Af Henrik Hoffmann
Formand for Aarhus Haandværkerforening

I bilismens tidsalder kolliderer beboere og håndværkeres daglige behov med borgmesterens grønne utopier i Aarhus bymidtes gamle og smalle gader.

”Kollaps i slow-motion”. Sådan betegner Venstre-rådmand Christian Budde den aktuelle trafiksituation i Danmarks næststørste by, i Aarhus Stiftstidende 9. april. Hvor udfordringerne med at komme fra punkt A til B bogstavelig talt holder i lange køer fra Oddervej og ringvejene til Aarhus Ø, når de ikke snørkler sig gennem de nye og uigennemskuelige ensretninger omkring Vesterbro Torv og i resten af midtbyen.

Enhver der har besøgt Aarhus inden for de seneste par uger, enten det er sket til fods, på cykel, i bil eller med offentlig transport, har kunnet bevidne sandheden i rådmandens ord, når de forskellige grupper af trafikanter har forsøgt at finde sig til rette i de nye omgivelser; hvor ensretningen og afskæringen af trafikken blandt andet omkring Vesterbro Torv har givet trafikale udfordringer som ringe i vandet helt ud i resten af byen.

Biler, busser, lastbiler og varevogne har i ugevis skullet bruge historisk lang tid på at holde i kø i stedet for at komme derhen hvor de skal, og dermed udfordrer de ufrivilligt borgmesterens erklærede målsætning om at gøre Aarhus CO2-neutral i 2030.

Og med udsigten til lukningen af flere knudepunkter i midtbyen, fra Banegårdspladsen til Frederiks Allé ved Musikhuset, er der lagt op til en drastisk forværring af den i forvejen uoverskuelige situation; en situation som byen med dens gader og stræder og naturlige forhold ganske enkelt ikke er gearet til at håndtere lige her og nu.

At tage en betonblander med bussen
En gruppe der lige nu er særligt udfordrede i bymidtens myretue er håndværkerne. Med deres ofte farverige varebiler med let genkendelige logoer har de været en del af gadebilledet omtrent siden den første Ford T trillede ind over brostenene i Smilets By i tidernes formiddag. Og de skal stadig have plads og kunne mødes med forståelse hvor de kommer frem og parkerer ved den nærmeste kantsten.

Alverdens P-huse og gratis p-pladser på den ydre side af ringvejen fjerner måske incitamentet for en del private bilister som bor i byen eller har et ærinde i bymidten. Men med mindre vores medlemmer skal tage ikke bare deres værktøj, men også mursten, betonblandere og stilladser under armen og stige på bussen eller letbanen, er byens håndværkere stadig afhængige af at kunne komme til med deres store biler og at kunne parkere så tæt som fysisk muligt på det sted, hvor de skal løse deres opgaver. Hvad enten det drejer sig om at male en væg, udskifte et vindue eller reparere et sprængt vandrør.

Hurtig og problemfri adgang er kort sagt en forudsætning for at vores 1.000 medlemsvirksomheder kan udføre deres arbejde fra dag til dag. Hvis dette ikke indfries, ja, så må de smadrede ruder og sprængte vandrør vente til en anden god gang. Og hvem ønsker det?

Det er ikke en naturlov at man altid skal kunne få fat på en håndværker når man har brug for det. Og hvis byens faglærte håndværkere kan tjene deres daglige udkomme i Højbjerg, Mårslet, Odder, Tilst eller Egå og slet ikke behøver at bekymre sig om trængslen og de manglende parkeringsmuligheder i Aarhus midtby, ja, så er det godt for dem og skidt for alle os der bor inden for ringgaden.

En anden udfordring er, at borgmesteren og flertallet i byrådet lægger op til at forbyde kørsel med ikke-elbiler i den nærmeste fremtid. Og meget godt kan siges om elbilerne, og endda vores bybusser som også gradvist er kommet over at køre på strøm i stedet for diesel, men indtil nu er de ikke løsningen for større varevogne og specialkøretøjer; de findes ganske enkelt ikke i el-udgaver der passer til håndværkernes behov, så som at trække en traktor til snerydning eller gravemaskine bagpå ladet.

Alt i alt håber vi i Aarhus Haandværkerforening at forårets politiske realitetsforhandlinger af så vel klimaplan som den kommende mobilitetsplan vil komme hele vejen rundt om problemerne og ikke gå efter forhastede eller kortsigtede løsninger.

At ændre en hel storbys infrastruktur, herunder trafikmønsteret, kræver både tid og meget nøje omtanke. Og i al den tid skal hverdagen gå videre og håndværkerne udføre deres daglige dont, også som led i den grønne omstilling og påkrævede fornyelse af Smilets By. Også selvom det måtte betyde at de allermest ambitiøse målsætninger, såsom CO2-neutralitet i 2030, bliver udsat et par år indtil alle de nødvendige forudsætninger er kommet på plads.

Derfor er det også fra vores synspunkt glædeligt at den bratte nedlukning af trafikken flere steder i midtbyen lige nu bliver rullet delvist tilbage mens politikerne tager en time-out og evaluerer de første ugers erfaring af den kaotiske trafiksituation.

For der er netop brug for gennemtænkte løsninger som inddrager alle de forskellige parter i gadebilledet hvis lignende scener ikke skal udspille sig i fremtiden.

I menuen herunder til venstre kan du finde tidligere kommentarer og indlæg fra Aarhus Haandværkerforenings formand

Det kan være meningstilkendegivelser i forbindelse med den lokale erhvervsdebat, infrastruktur, erhvervsuddannelser mv.

Du er altid velkommen til at kontakte Aarhus Haandværkerforening og dele dine synspunkter.

×