Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023

 

Som følge af Folketingets vedtagelse af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og am-bidrag på grund af de højere energiafgifter og pres på likviditeten, udskydes betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023. Loftet for udbetalingsgrænsen på Skattekontoen bliver ikke hævet i forbindelse med udskydelsen.

Fra SMVdanmark
08. juni 2023

Udskudte betalingsfrister for A-skat og am-bidrag i juli og august 2023:

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Betalingsfristen 10. juli 2023 er udskudt til 31. oktober 2023

Betalingsfristen 10. august 2023 er udskudt til 12. februar 2024
Store virksomheder

Betalingsfristen 31. juli 2023 er udskudt til 10. november 2023

Betalingsfristen 31. august 2023 er udskudt til 29. februar 2024

Fristerne for indberetning er ikke ændret.

Virksomheden kan se sit registreringsbevis på skat.dk/tastselverhverv under Profil og afregne som SMV eller som stor virksomhed.

Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af de udskudte frister
Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af den udskudte frist, er det vigtigt at være opmærksom på, at betalingen skal ske senest ved udløbet af den oprindelige frist.

Virksomheder, der ønsker at betale i perioden mellem den oprindelige frist og den udskudte frist, skal skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

Virksomheden bør være særligt opmærksom på sin betalingsordning

En virksomhed kan ikke øremærke indbetaling til bestemte poster på Skattekontoen. En indbetaling vil blive brugt til eventuelle poster med betalingsfrist forud for de udskudte frister. Det gælder også en eller flere kommende rater i en betalingsordning.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden orienterer sig på Skattekontoen før indbetalingen.

Virksomheder tilmeldt LetLøn
Hvis virksomheden er tilmeldt LetLøn, skal virksomheden betale, som den plejer. Ønsker virksomheden at indbetale før den udskudte frist, kan den få en betalingslinje ved at skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv.

Få overblik over fristerne:

Læs mere på skat.dk/frister

×