Vær meget opmærksom på den foreløbige 2023-vurdering for erhvervsejendomme

 

Hvis du ejer en ejendom i en af de 33 kommuner med dækningsafgift, skal du være særlig opmærksom på de nye, foreløbige 2023-vurderinger for erhvervsejendomme. Der findes to forskellige ejendomsskatter på erhvervsejendomme. Den ene er grundskyld, som alle betaler. Den anden er dækningsafgift, som pt. 33 af landets 98 kommuner pålægger visse erhvervsejendomme i kommunen. Aarhus Kommune pålægger dækningsafgift.

Fra SMVdanmark
14. december 2023

Flere virksomheder risikerer at få en 2024-dækningsafgift som er markant højere end, hvad de plejer at betale. Det skyldes først og fremmest, at dækningsafgiften nu beregnes af grundværdien – modsat bygningsværdien som hidtil.

Men det afgørende er ikke kun, hvad der skal betales i 2024, men også i årene fremover. Læs rigtig godt med, for det er kompliceret.

Baggrund
De nye skatteregler for dækningsafgiften har faktisk været gældende siden 2022. Men ingen har vidst, hvad den rigtige dækningsafgift skulle være.

Derfor har man haft en overgangsordning, hvor virksomhederne de seneste to år har betalt en foreløbig dækningsafgift, der er på niveau med hvad de betalte i 2021 eller op til 30 procent højere end dette. Det kan betragtes som en art acontobetaling. Det er altså ikke den endelige regning.

Nye foreløbige vurderinger udgør skattegrundlaget i 2024 og 2025
Fra 2024 bliver ejendomsskatterne for erhvervsejendomme opkrævet på baggrund af foreløbige 2023-vurderinger. De endelige vurderinger for 2023 er nemlig ikke klar endnu.

Derfor får virksomheder, der oplever stigende dækningsafgift i 2024 den mulighed, at de kan fortsætte med at betale det samme som i 2023 indtil den endelige dækningsafgift (inklusive stignings-begrænsning) er beregnet.

Men vær varsom med at tage imod tilbuddet, for det kan nemlig give en klækkelig efterregning!

Endelige vurderinger kommer ultimo 2025
Når den endelige 2023-vurdering kommer, bliver dækningsafgiften atter genberegnet og efterreguleret tilbage til og med 2022. Det er jo fra 2022, at de nye skatteregler gælder.

Dækningsafgiften for 2022 og 2023 skal altså genberegnes, når den endelige 2021-vurdering kommer, og det sker forventeligt i løbet af 2025.

Hvis du har betalt for meget i 2022 og 2023, vil du få penge tilbage. Har du betalt for lidt, vil du få en opkrævning på det, du skal betale. Samtidig er der vedtaget en stigningsbegrænsning på 10 pct. årligt på grundlag af den nye dækningsafgift.

Men stigningsbegrænsning beregnes først – og fratrækkes først – når de endelige 2023-vurderinger foreligger en gang i 2025-26.

Hvorfor er det vigtigt?
Modtager du en ny foreløbig 2023-vurdering, som giver en højere dækningsafgift i 2024, end hvad du nu betaler, kan du altså formentlig i 2025 forvente en efteropkrævning (for 2022-23), når dækningsafgiften for 2022-23 genberegnes.

Det kan i sig være et vink om, at det kan være klogt at takke nej til statens tilbud om (også) at udskyde noget af 2024-regningen.

Man skal her huske, at stigningsbegrænsningen for dækningsafgiften også har haft effekt siden 2022.

Det betyder, at efterreguleringen for 2022 maksimalt kan udgøre 10 procent af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på den endelige 2021-vurdering), mens efterreguleringen for 2023 maksimalt kan udgøre 20 procent af den endelige 2021vurdering.

Tilsvarende gælder det, at den endelige dækningsafgift for 2024 maksimalt kan udgøre dækningsafgiften i 2021 plus 30 procent af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på den endelige 2023-vurdering). Og i 2024 kan dækningsafgiften maksimalt udgøre dækningsafgiften i 2021 plus 40 pct. af den nye fuldt indfasede dækningsafgift (baseret på den endelige 2023-vurdering).

Med andre ord – hvis man som virksomhed modtager en opkrævning for dækningsafgift i 2024, som er betydelig højere end det, man har betalt hidtil, så er det med meget stor sikkerhed et tegn på, at man på et tidspunkt vil blive opkrævet en efterregulering af dækningsafgiften for 2022 og 2023.

Vælger man at fortsætte med at betale den samme dækningsafgift som i 2023, så vil denne efterregulering blive suppleret med efterreguleringer for 2024 og 2025 også. Det kan potentielt blive en meget stor samlet efteropkrævning, der rammer i 2025-26.

Der vil være mulighed for at klage over de endelige vurderinger.

Læs mere om efterregulering af dækningsafgift her

×