Digitalisering skal også gælde håndværkere & frisører

 

Et enigt folketing står bag digitaliseringsstrategi til 740 millioner kroner, som får betydning for små virksomheders digitale fremtid.

Fra SMVdanmark
19. februar 2024

“Fremtiden er og bliver digital, og derfor er det essentielt at huske, at der er tusindvis af små virksomheder, hvor håndværkere, frisører og hjemmepleje ikke har samme forudsætninger for at drive virksomhed som større virksomheder. Her bidrager strategien, selvom vi langt fra kommer i mål,” siger Jesper Beinov, der er direktør i SMVdanmark

Her glæder man sig over, at der er flere SMV-venlige elementer i aftalen:

“Danske virksomheder har brug for en langt mere smidig indberetning til det offentlige. I dag oplever mange virksomheder det som en enorm byrde at skulle løfte alle de dokumentationskrav, som det kræver at drive virksomheder. Vi håber, at fremtidens digitale løsninger vil lette byrden, så de mindste virksomheder kan bruge ressourcer på det, der rent faktisk skaber værdi for Danmark,” siger Jesper Beinov.

Kan afhjælpe ESG-byrde
SMVdanmark peger på ESG-rapportering gennem den automatiske erhvervsrapportering som et afgørende område, hvor virksomheder, der i stigende grad oplever ressourcekrævende indrapporteringskrav, kan imødekommes.

“ESG-kravene har ramt de mindre virksomheder hårdt, selvom de i første omgang ikke er omfattet af kravene. Når man som underleverandør bliver afkrævet store mængder data af sine kunder, så bebyrder endnu et lag af papirarbejde de mindste virksomheder. Vi har brug for at løfte så mange byrder som muligt, og vi ser digitaliseringsstrategien som et skridt i den rigtige retning, især når ESG-kravene er fuldt indfaset” siger Jesper Beinov, der er direktør i SMVdanmark.

For erhvervsorganisationen er det vigtigt, danske elever allerede tidligt i uddannelsesforløbet, så alle har et digitalt fundament at bygge på.

“Når samfundet i stigende grad bliver mere digitalt, så skylder vi vores elever, at de er klædt ordentlig på, uanset om de skal være tømrer, frisør eller konsulent. I dag ser vi desværre et digitalt efterslæb hos mange virksomheder, fordi samfundet og alle myndighedernes krav har udviklet sig hurtigere end man som selvstændig kan følge med til. Uanset strategiens gode intentioner er der brug for mere handling,” siger Jesper Beinov, der er direktør i SMVdanmark

SMVdanmark har i denne anledning præsenteret et digitaliseringsudspil med en lang række indsatsområder til gavn for de små og mellemstore virksomheder. 

LÆS MERE om SMVdanmarks digitaliseringsudspil

×