Grøn omstilling slår ikke igennem på bestyrelsesgangene

Mangel på bestyrelsesmedlemmer med erfaring inden for grøn omstilling er en kilde til stigende bekymring, viser stor international undersøgelse blandt virksomhedsledere og bestyrelser i større virksomheder.

Af Tore Plougheld
Foto: EdWhiteImages (pixabay.com)

I flere år har klimatilpasning og grøn omstilling været nøgleord for mange virksomheder. Og blandt bestyrelsesmedlemmerne i Europas større virksomheder er der også et klart fokus på at skulle være i besiddelse af medlemmer med netop disse kompetencer, der kan understøtte omstillingen og dermed fremtidssikringen af virksomhederne.

Det viser den årlige rapport fra rekrutterings- og rådgivningsvirksomheden Heidrick & Struggles, der behandler en lang række emner fra kønsbalance i bestyrelserne til fordelingen af nøglekompetencer i de respektive bestyrelser og medlemmernes baggrund og alder samt andre nøgletal.

Manglende udvikling bekymrer
Selvom de grønne farver er hængt op over alt går det lige nu for langsomt med at komme videre og rekruttere tilstrækkeligt kompetente bestyrelsesmedlemmer inden for de grønne områder, lyder det i analysen:

”…Manglen på yderligere fremskridt i at bringe bæredygtigheds-erfaring ind i bestyrelserne er især bekymrende i en kontekst, hvor der er en stigende erkendelse af vigtighed af at adressere klimaforandringerne. 85% af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer mente at et forøget kendskab til emnet er nødvendigt.”

Samtidig fortæller 69% af respondenterne at viden om klimaforandringer ”ikke er en del af deres kompetence-matrix”.

Læs hele rapporten gratis her (på engelsk)

 

×