Hvem betaler for din efteruddannelse?

 

Manglende mulighed for fradrag for selvstændiges efteruddannelse er en bremse for vækst og viden, siger SMVdanmark.

Fra SMVdanmark
2. april 2024

Er du fx murer, har 5 ansatte og brug for efteruddannelse i ledelse eller finansiering – så er der ikke fradrag for den efteruddannelse, du selv betaler, fordi kurset handler om ledelse og ikke mursten. Det ligger ikke i direkte forlængelse af din faglighed. Det arbejder SMVdanmark for at ændre.

I dag kan en selvstændig med en personligt ejet virksomhed udelukkende fratrække efteruddannelse til sig selv, hvis denne er i direkte forlængelse af den selvstændiges eget fag og uddannelse. Ønsker en selvstændig at udvide sit kompetencefelt inden for fx økonomi, ledelse eller virksomhedsstrategi, er dette ikke fradragsberettiget.

Denne praksis virker kontraproduktivt på det kompetenceløft, der skal drive væksten i særligt SMV’erne, krumtappen i dansk erhvervsliv. Fradrag for selvstændiges efteruddannelse, eller rettere mangel på muligheder for fradrag, er en barriere for væksten i dansk erhvervsliv.

Vi arbejder for, at selvstændige kan trække deres efteruddannelse fra på lige vilkår med den efteruddannelse, der købes til deres ansatte. Ellers risikerer vi, at det holder vidensniveauet nede i de virksomheder, som har brug for viden til at vokse.

Alexander Nepper
Politisk chefkonsulent, SMVdanmark

Læs mere om SMVdanmarks arbejde “Fair vilkår for selvstændige”

×