Konkursbølgen rammer vidt forskelligt i kommunerne

 

Kommuner som fx Herlev, Albertslund, Ballerup og Kerteminde har mistet markant flere virksomheder, end andre kommuner har i løbet af årets første tre måneder. Antallet af konkurser i Danmark ligger generelt langt over normalen, men nogle kommuner bliver ramt hårdt. SMVdanmark opfordrer til, at kommunerne er opmærksomme på konkurserne og tilbyder konsulentbistand.

Fra SMVdanmark
24. april 2023

Konkursbølgen ruller over landet, men i fx Billund, Struer, Lemvig og Halsnæs er de knastørre. Her er ikke en eneste aktiv virksomhed gået konkurs siden årsskiftet. Modsat står det til i fx Herlev, Albertslund, Ballerup og Kerteminde. Her har der været mere end dobbelt så mange konkurser som gennemsnittet i Danmark, målt i forhold til hvor mange virksomheder, der ligger i kommunen.

Nogle kommuner har desuden oplevet langt flere konkurser sammenlignet med, hvad der kan siges, er normalt for kommunen. Det gælder fx Herlev, Ballerup, Roskilde og Esbjerg, hvor antallet af virksomheder, der har måtte lukke og slukke, er mindst dobbelt så højt som normalt.

Det gør ondt i nogle kommuner, mener Martin Kyed, cheføkonom i SMVdanmark.

”På landsplan har vi set godt 40 pct. flere konkurser siden nytår, end hvad der tidligere har været normalt for denne årstid. Så vi er i en konkursbølge. Men nogle kommuner ligger langt over gennemsnittet og har mistet betydeligt flere virksomheder end andre kommuner,” siger han.

Gæld fra de statslige coronalån, som virksomhederne kunne tage under corona er en væsentlig forklaring på de mange konkurser, mener han.

”Renter og afdrag og ikke mindst en meget hård tilbagebetalingsordning fra staten giver desværre mange virksomheder et kvælende efterslæb fra corona, der tynger dem voldsomt. Det kan være hårdt at se på. Især i de kommuner, der er særligt ramte. Det er umådeligt trist for de mennesker, der mister deres livsværk, og man kan kun håbe, at de kan starte på en frisk med en ny virksomhed. De lønmodtagere, der mister jobbet, til dem er der masser af ubesatte stillinger, de kan tage i stedet,” siger Martin Kyed.

Han opfordrer til, at erhvervshusene og kommunerne er ekstra opmærksomme på, hvordan deres lokale virksomheder har det, og styrker samarbejdet med den såkaldte Early Warning ordning, der er gratis konsulentbistand til nødlidende virksomheder.

Skyldes pengepungen hos dem der bor i kommunen
Det er især byggebranchen og restaurationsbranchen, der er mærket af konkurser, og derfor kunne den store forskel mellem kommuner bare skyldes, at nogle kommuner har flere af den type virksomheder end andre, og derfor er mere sårbare. Men det er ifølge analysen ikke årsagen.

”Det er ikke den lokale erhvervsstruktur, der er styrende for konkursniveauet i første kvartal 2023. Det er den reelle udvikling og forbrugernes adfærd i kommunen, der afgør, i hvor høj grad de lokale virksomheder drejer nøglen om,” siger Martin Kyed.

Se hele analysen og de enkelte kommuners konkursniveau her.

×