NY ANALYSE: Iværksætterlysten er på deroute i byggeriet

 

For femte år i træk har færre valgt at blive selvstændige, og udviklingen ser ud til at fortsætte i 2024

Fra SMVdanmark
18. marts 2024

For femte år i træk er antallet af nyregistrerede virksomheder faldet. I 2023 var der 2.667. Det er over 100 færre end i 2022, viser tal fra Danmarks statistik.

Færre nyopstartede virksomheder i bygge- og anlægsbranchen begrænser innovation, beskæftigelsesmuligheder og økonomisk vækst. Den manglende diversitet kan hæmme branchens evne til at imødegå fremtidige udfordringer og tilpasse sig markedets behov effektivt.

Hovedpointer fra undersøgelsen
I januar 2019 blev der startet 410 nye virksomheder, mod 231 i januar 2024. Antallet af nyregistrerede virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen er faldet for femte år i træk, hvilket indikerer en branche i knibe.

Der er sket et markant fald i antallet af påbegyndte byggerier. Økonomiske faktorer som inflation og stigende renter har påvirket branchen negativt, især da byggebranchen er følsom over for renteudsving.

Læs hele analysen her

×