Aftale om dækningsafgift vil forhindre konkurser i SMV’er

 

Ny aftale demonterer skattebombe, der ville ramme 26.000 virksomheder i Danmark. Virksomheder i 33 kommuner stod til mangedobling af deres erhvervsejendomsskat (“dækningsafgiften”). Med aftalen er der i sidste øjeblik lagt låg på, hvor meget dækningsafgiften må stige årligt.

Fra SMVdanmark
13. november 2023

“Stor ros til partierne for at afværge, hvad der kunne blive en øjeblikkelig katastrofe for erhvervslivet. Virksomheder, der bliver ramt af stigninger i deres dækningsafgift, får nu en længere indfasning” siger Jakob Brandt.

Udmeldingen kommer på baggrund af en politisk aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Liberal Alliance, Konservative og Radikale Venstre, der netop er offentliggjort af Skatteministeriet.

Aftalen betyder, at dækningsafgiften årligt ikke kan stige med mere end 10 pct. af den nye fuldt indfasede dækningsafgift. Dækningsafgiften er en skat på erhvervsejendomme, som enkelte kommuner kan vælge at pålægge virksomheder på baggrund af deres offentlige ejendomsvurdering.

Aftalen har stor værdi i kroner og ører for landets virksomheder. Konkret sparer virksomhederne 500 mio. kr. i perioden 2022-2030 i gennemsnit pr. år.

Det vækker glæde hos SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

“Nogle virksomheder så ind i en tidobling af deres dækningsafgift, men aftalen betyder, at de nu får et sikkerhedsnet. Uden aftalen ville konsekvensen for mange virksomheder med al sandsynlighed være konkurs, så stor ros til forligskredsen for den del,” siger Jakob Brandt.

Afgift bør afskaffes
SMVdanmark opfordrer dog samtidig både kommunerne og politikerne på Christiansborg til at sikre, at dækningsafgiften udfases indenfor en kortere årrække.

“Aftalen er et skridt på vejen, men den kommer stadig til at ramme hårdt. En årlig stigning på 10 pct. er kun en løsning på kort sigt, for den vil i det lange løb kunne mærkes rigtig hårdt i de områder, hvor ejendomsvurderingerne er steget mest de seneste ti år,” siger Jakob Brandt.

I alt er der 33 kommuner i Danmark, der opkræver dækningsafgift. Ifølge SMVdanmark bør kommunerne udfase den ekstra skat, som de mener skaber dårlige vilkår for virksomhederne.

“Nu har vi fået et loft over stigningerne, og det er en god løsning på den korte bane. Men dækningsafgiften er grundlæggende helt urimelig og bør helt udfases, som det allerede er sket i en lang række kommuner. De fysiske rammer er for mange virksomheder en forudsætning for at kunne drive forretning, så det er uretfærdigt at pålægge dem en ekstra afgift oven i de øvrige ejendomsskatter.”

×