Ny aftale om reduktion af studiepladser giver bekymring for flaskehalse

 

Der er nu politisk enighed om, hvordan 2.660 studiepladser på universiteterne skal fjernes. Erhvervsorganisationen SMVdanmark roser, at man fjerner studiepladser, hvor der er høj ledighed, men advarer også om, at aftalen kan føre til flere flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Fra SMVdanmark
1. maj 2024

Regeringen, De Konservative, Danmarksdemokraterne og SF blev 19. april enige om, hvordan en større tilpasning af universitetsuddannelserne og antallet af studiepladser skal ske. Aftalen medfører bl.a., at universiteterne samlet set skal reducere deres optag med 10,2 procent, hvilket svarer til 2.660 færre optagede studerende.

Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, ser positivt på aftalen:

– Mange universitetsuddannelser har høj ledighed, mens der mangler arbejdskraft i andre sektorer. Den skævhed udgør et stort og stigende samfundsmæssigt problem. Samtidig ved jeg, at man altid risikerer kritik, når man laver ændringer i vores uddannelsessystem.

På den baggrund vil jeg gerne rose regeringen og politikerne for at udvise mod og lave en nødvendig begrænsning i optaget på universiteterne. Det sikrer os et langt bedre match mellem udbuddet af uddannelser og de jobs, som rent faktisk findes ude på den anden side.

Han siger videre:

– Det er at gøre vores unge en bjørnetjeneste, når vi lader dem tage uddannelser, hvor de har svært ved at finde jobs bagefter, hvor de rent faktisk kan bruge det, de har lært. Dagens aftale er med til at stoppe den bjørnetjeneste.

Jakob Brandt ser dog også udfordringer i aftalen.

– Vi har opfordret til, at man ikke fjernede studiepladser på universiteter, hvor ledigheden er meget lav. Det har politikerne lyttet til, men man fjerner alligevel mere ca. 300 på de tre universiteter i Danmark, der har lavest ledighed. Det bekymrer mig, fordi det kan betyde, at SMV’erne får sværere ved at skaffe arbejdskraft i fremtiden.

Ifølge SMVdanmark var der plads til, at man kunne have fjernet studiepladserne på andre institutioner:

– Vi har opfordret til, at man i endnu højere grad har skåret studiepladser på de universiteter, hvor folk ikke kommer i arbejde, og hvor mange falder fra. Det er i virkeligheden også i de studerendes interesse, for ingen er jo interesseret i at blive uddannet til arbejdsløshed, siger Jakob Brandt.

Med denne aftale er næste skridt, at de enkelte universiteter skal beslutte, hvilke konkrete uddannelser, der skal miste studiepladser fra optaget i 2025. SMVdanmark fremhæver bl.a. revisor, IT- og ingeniøruddannelserne, som områder, det er vigtigt, at aftalen ikke går unødvendigt ud over.

Særligt CBS, DTU og ITU har lav ledighed, mens RUC og Aalborg Universitet ligger i den anden ende af skalaen.

×