Ny udbudslov styrker mindre virksomheder

Fra SMVdanmark
Foto: Pixabay

Et bredt flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye udbudslov, der skal styre regler og rammer, når en kommune, region eller staten lægger opgaver ud til private virksomheder.

Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark, har repræsenteret 18.000 virksomheder i arbejdet for at skabe en udbudslov, der giver bedre muligheder for de mindre virksomheder. Det er lykkedes, mener han, og han er alt i alt glad for den nye udbudslov.

”Det helt afgørende nybrud er reglen om, at man som virksomhed nu kun skal være dobbelt så stor – målt på ens årlige omsætning – som værdien af det udbud, man byder ind på. Tidligere blev større virksomheder stillet bedre end små, når tilbuddene blev evalueret, fordi de var økonomisk stærkere. Den regel er væk nu, og det er et helt afgørende plus ved udbudsloven,” siger han.

Desuden mener han, det er positivt, at der bliver strammet op på den såkaldte ”opdel-eller-forklar” -regel, der siger, at hvis fx en kommune samler flere typer udbud i én pakke, så skal den redegøre for, hvorfor den gør det.

”Det kan være vanskeligt for en mindre virksomhed at være med i et udbud, hvis det strækker sig over mange opgaver. Fx kan en anlægsgartner være udfordret, hvis vedligehold af kommunens grønne arealer også inkluderer vagtordning og drift af caféen i parken. Så det er vigtigt, at man skal redegøre for, hvorfor man vil have slået forskellige udbud sammen. Men desværre følger der reelt ingen konsekvenser med, hvis ”opdel-eller-forklar-reglen” ikke overholdes. Det er meget ærgerligt, for tanken er ellers god,” siger Jeppe Rosenmejer.

Glæde over noget der ikke kom med
Paradoksalt nok er én af de ting ved loven, han er mest glad for, en ting, der ikke kom med.

”I 11. time var vi med til at ændre lovforslaget, så den ikke fjerner virksomhedernes ret til at være til stede under oplæsning af de endelige tilbud, hvilket der ellers var lagt op til. Den ret er vigtig, for den giver især de mindre virksomheder en hurtig og nem adgang til at afklare, om de har vundet udbuddet, eller om de måske skal omlægge deres planer og ressourcer,” siger Jeppe Rosenmejer.

Endeligt undrer han sig over, at selv om ingen ønsker en statslig udviklet udbudsplatform, så er det alligevel med i loven.

”Gennem hele forløbet med revideringen af udbudsloven har der været modstand mod en statslig udbudsplatform, der skal erstatte det private marked. Det er en dyr og dårlig løsning og gaven ingen vil have, men alligevel er den med. Jeg håber og forventer, at de ikke går videre med den oprindelige plan, men skrotter den og finder en anden og bedre løsning i samarbejde med det private marked, der i dag løser opgaven fint,” siger Jeppe Rosenmejer.

Kontakt SMVdanmark her

×