”Praktisk dannelse fylder for lidt i skolen”

 

Socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører Thomas Skriver og uddannelsesordfører Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne efterlyste mere erhvervsrettet undervisning og flere praktiske aktiviteter til skoleelever i deres paneldebat på SMVdanmarks årlige Christiansborg-møde.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: Tore Plougheld
06. november 2024

Der mangler kendskab til fagene og værktøj i hænderne på de danske skoleelever. Og de nuværende regler spænder også i høj grad ben for at unge kan bruge en større del af deres fritid på et værksted for at arbejde og for at lære.

Og så skal erhvervsfagene være meget bedre til at facilitere ”det fede ungdomsmiljø” hvor de lige nu taber på points til gymnasierne og de øvrige boglige ungdomsuddannelser.

Det var konklusionen da socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører Thomas Skriver og uddannelsesordfører Marlene Harpsøe fra Danmarksdemokraterne afrundede SMVdanmarks Christiansborg-møde 2023 med en paneldebat med temaet ”Erhvervsuddannelser”.

”Undervisning er outdatet”
”Røv-til-sæde-undervisning er simpelthen outdatet”. Sådan indledte Thomas Skriver (S) i meget direkte vendinger sit syn på dagens landskab i undervisningssektoren. Hans kollega fra Danmarksdemokraterne Marlene Harpsøe formulerede det på denne måde:

”Det, vi har brug for, er flere og nye, fagrettede gymnasieuddannelser indenfor for eksempel sundhedsområdet. Derfor er vi også glade for at der er afsat midler til forskning i udviklingen af erhvervsuddannelserne. Men vi skal også tage fat i den anden ende af aldersgruppen med meget mere ”mini-skills” og partnerskaber mellem skoler og virksomheder for at gøre læringen konkret helt fra de små klasser”.

Hvor er ungdomsmiljøet?
At der er gode penge, personlig udvikling og modning og faglig stolthed at hente ved at gå i lære er en kendt sag og har været det længe. Men konkurrencen med de boglige ungdomsuddannelser som STX, HTX og HHX er ulige al den tid at gymnasierne tilbyder og lever i kraft af et ungdomsmiljø med masser af fælles fest og farver og stærke sociale bånd på årgangene gennem hele studietiden. Noget, erhvervsuddannelserne af i dag slet ikke er skruet sammen til at matche. Og det erkender socialdemokraternes erhvervsuddannelsesordfører da også blankt:

”Vi italesætter selvfølgelig at man kan tjene en god løn i en tidlig alder. Men når dagens unge gerne vil holde alle muligheder åbne, kommer det praktiske spor til at udelukke gymnasiet. Og det er på gymnasiet deres venner er. Det er der, de har det fede ungdomsmiljø. Og det kan de tekniske skoler og øvrige erhvervsuddannelser bare ikke konkurrere mod. Det viser al erfaring”.

”Fjollede regler” spænder ben for fritidsjobs og læring
Her kom debattens ordstyrer, SMVdanmarks chefkonsulent Kasper Munk Rasmussen, med sit eget synspunkt:

”Det skal være lettere at tage unge i fritidsjobs i de små og mellemstore virksomheder i fremtiden. Lige nu spænder velmenende, men fjollede regler ben for, at man kan finde mere fleksible, individuelle løsninger til de folkeskolebørn, der lærer bedst ved også at bruge nogle timer om ugen i for eksempel et værksted; hvor de også skal forholde sig til deres fag som dansk, engelsk og matematik, bare i en praktisk sammenhæng, og dermed stadig kan lære de ting der står i deres læreplan. Lige nu kan de for eksempel som udgangspunkt kun få lov at arbejde op til to timer om dagen, også selvom der kan være dage hvor der er lyst, plads og behov til flere timer”.

Til dette kvitterede Thomas Skriver med et spontant ”Bravo!!” og et bifald fra tilhørerne inden den socialdemokratiske erhvervsuddannelsesordfører rundede af:

”Lige nu bliver det gjort til et problem, når der går tid fra lærerplanerne. Og det skal vi se om vi kan løse hvis vi for alvor skal komme videre på det her punkt. Og så skal vi huske på de gode historier og rollemodellerne og bruge dem så meget vi kan, til at få håndværkene ind i folkeskolen. Her tænker jeg især at EuroSkills 2025 i Herning (en konkurrence blandt lærlingene i mere end 20 forskellige fag med deltagere fra hele Europa, red.) kan være en vigtig løftestang til at vise fagene frem fra deres bedste side”.

Danmark er vært for EuroSkills 2025, som finder sted i Herning 9. – 13. september 2025

Læs mere om EuroSkills her

×