Stor lettelse: Registrering af arbejdstid bliver lettere end ventet

 

Mange virksomheder er forståeligt nok meget optagede af de nye regler, der betyder, at virksomheder i Danmark skal registrere arbejdstiden. Den endelige lovgivning er ikke vedtaget endnu, men det kan godt betale sig at vente lidt med at gå ud og ændre alle procedurer og købe nye it-systemer til registrering af arbejdstiden.

Fra SMVdanmark
Foto: Pixabay.com
14. december 2023

Efter pres fra SMVdanmark og andre organisationer har Beskæftigelsesministeren i et svar til Folketinget den 8. december præciseret nogle af de krav, der lægges op til.

Det vigtigste er, at man ikke generelt skal registrere, hvornår på dagen, arbejdet har fundet sted. Man skal blot registrere den enkelte lønmodtagers samlede arbejdstid.

Ministeren har også bekræftet, at man kun skal registrere, hvis en medarbejder arbejder mere eller mindre end den aftale/skemalagte arbejdstid. Så i mange tilfælde vil det ikke være nødvendigt at registrere.

Endelig er der ikke nogen krav fra det offentliges side ift. hvilket system, man bruger i virksomheden, så længe det er ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt”. Det betyder, at mange virksomheder vil kunne bruge de systemer, som de i forvejen har i virksomheden. SMVdanmark vil arbejde på at få en liste over systemer, der med sikkerhed lever op til dette.

I SMVdanmark udtrykker glæde over at politikerne har lyttet til borgerne, så det sikres, at loven implementeres med mindst mulige konsekvenser for de små- og mellemstore erhvervsdrivende.

Loven forventes vedtaget den 23. januar 2024, og det forventes, at loven træder i kraft den 1. juli 2024, så der er lidt tid at løbe på.

×