INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling

TORSDAG 25. MAJ 2023 KL. 17.00

Generalforsamlingen afholdes i Laugssalen i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Forslag fra medlemslaug og foreninger skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Der vil være et oplæg ved rådmand for Sundhed og Omsorg, Christian Budde, kl. 17.00

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår
  Lars Boye
  Lars Therkelsen
 • Valg af kritisk revisor. Efter tur afgår
  Erik Svinth
 • Eventuelt

Der er vil efterfølgende være spisning

Deltagelse for medlemmer er gratis

Tilmelding senest 8. maj 2023 til kontoret på mail:

post@aarhushf.dk

×