Modig ældrereform giver mulighed for flere selvstændige

 

SMVdanmark roser regeringens udmeldinger om kommende ældrereform med mere frit valg. En mere effektiv ældrepleje giver mulighed for flere kvindelige iværksættere.

Fra SMVdanmark
22. januar 2024

Ældreplejen står overfor markante ændringer, hvis det står til regeringen. Mere selvbestemmelse, mindre bureaukrati og en mere effektiv kontrolinstans er nogle af de skridt, der skal være med til at frisætte den offentlige sektor og styrke ældreplejen.

”Regeringens intention er både modig og rigtig, og jeg vil gerne rose Stephanie Lose for, at der fremover skal være frit valg på genoptræning og rehabilitering. Det er en stor sejr for de ældres valgfrihed, hvis de får mere selvbestemmelse over deres pleje.

Ros til regeringen fordi de vil nedbringe papirarbejdet. Vi har brug for en mere effektiv ældrepleje med kvalitet for de ældre, og det kræver nytænkning, Vi er glade for, at regeringen nu vil have mere fokus på tillid frem for kontrol, det er nødvendigt for fremtidens velfærd,” siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder.

Potentiale for kvindelige iværksættere
En analyse fra SMVdanmark viser, at kvinder generelt er underrepræsenterede blandt iværksættere, men at der er et enormt potentiale indenfor bl.a. ældreområdet, hvor mange kvinder med kompetencer i dag har ringe muligheder for at starte deres egen virksomhed. SMVdanmarks analyse viser, at en frisættelse af ældreområdet kan betyde væsentligt flere kvindelige iværksættere. Ifølge SMVdanmarks administrerende direktør, vil det gavne ældreområdet og erhvervslivet med flere leverandører.

”Flere leverandører på ældreområdet vil sikre, at mange flere kompetencer kommer i spil. I dag er ældreområdet fastlåst i kassetænkning og ens løsninger. Regeringens udspil lægger op til, at de ældre har brug for mere individuelle besøg og et frit ældreområde vil være afgørende for, at vi kan komme i mål med en mere effektiv offentlig sektor.

Timepriser er vigtige
Ifølge SMVdanmark er det vigtigt, at timepriserne, som kommunerne afregner de private leverandører med, er retvisende. Kommunal ældrepleje bør også underlægges krav om selvstændige regnskaber, så omkostningsniveauet tydeliggøres og de ligestilles med private leverandører. Ifølge en undersøgelse lavet af SMVdanmark og KA Pleje, svinger priserne for meget mellem kommunerne, og det kan være medvirkende til at skræmme private leverandører væk fra kommuner med kunstigt lave afregningspriser.

“Hvis der skal være et reelt frit valg, så skal der også være noget at vælge imellem. Alt for mange kommuner har i dag ingen reel konkurrence på ældreområdet, så det frie valg er sat ud af spil. Vi håber, at regeringen kommer med en løsning, så vi kan få endnu flere udbydere ind på markedet, så borgerne får de valgmuligheder, alt for mange har savnet i ældreplejen,” slutter Jakob Brandt.

×