SMVdanmark om miljøvismandsrapport: Giv virksomhederne klarhed og glem 80 pct. målsætning

 

Miljøvismændenes rapport gør det klart, at der ikke er en holdbar plan for at nå 70 pct. målsætningen i 2030. Det er stærkt bekymrede, for virksomhederne har brug for den klarhed, når de skal tilpasse sig, mener SMVdanmark, der er enig med vismændene, når de taler for at fjerne særordninger, der kun kommer de store virksomheder til gavn. Desuden bør al snak om at øge reduktionen fra 70 til 80 pct. forstumme.

Fra SMVdanmark
7. december 2022

Miljøvismændenes rapport gør det klart, at der ikke er en holdbar plan for at nå 70 pct. målsætningen i 2030. Det er stærkt bekymrede, for virksomhederne har brug for den klarhed, når de skal tilpasse sig, mener SMVdanmark, der er enig med vismændene, når de taler for at fjerne særordninger, der kun kommer de store virksomheder til gavn. Desuden bør al snak om at øge reduktionen fra 70 til 80 pct. forstumme.

De miljøøkonomiske vismænd rokker i deres nye rapport ved planen for, hvordan vi når målet om at reducere CO2-udledningen med 70 pct. i 2030. De tvivler meget på, at en CO2-afgift på 750 kr. er nok, og de kritiserer de aftalte støtteordninger med at opfange CO2 og særordningen, hvor bl.a. cementindustrien får rabat.

I SMVdanmark er cheføkonom Martin Kyed enig med vismændene i deres kritik, og han efterlyser politisk handling.

”Det er helt afgørende, at virksomhederne kan planlægge ud i fremtiden og træffe investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag. Men vi må desværre konstatere, efter at have læst rapporten, at der ikke findes en god og konkret plan for at nå 70 pct. målsætningen her kun syv år før, vi skal være i mål. Det er stærkt bekymrende, og det gør det ekstremt usikkert, om vi overhovedet når i mål. Det skyldes blandt andet, at virksomhederne må tage beslutninger i blinde,” siger Martin Kyed og fortsætter:

”Set udefra har politikerne været meget optaget af at give klimapolitiske meldinger, frem for at aftale hvordan vi når målene. Det er ødelæggende for dansk erhvervsliv, og det kommer til at koste de danske husholdninger og lønmodtagere.”

Vismænd har ret i at fjerne særbehandling
Martin Kyed er enig med miljøvismændene i, at de eksisterende energiafgifter skal udfases, og at den særlige rabat til cementindustrien mv. og tilskuddet til CSS (dvs. teknologien der skal trække CO2 ud af luften) skal fjernes.

”Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at rabat til store CO2-udlere og tilskud til CSS vil gøre omstillingen dyrere for de mindre virksomheder, fordi de kommer til at betale for at de store,” siger han.

SMVdanmark efterlyser også en større grad af realitetssans fra de politiske partier, der ønsker at øge reduktionsmålsætningen til 80 pct.

”Vi er ikke i nærheden af at have en plan for at nå til reduktion på 70 pct. i 2030, og politikerne har indtil videre kun formået at øge regningen, fordi man ikke vil acceptere de helt naturlige konsekvenser af de danske reduktionsmålsætninger. På den baggrund virker det useriøst at argumentere for at øge reduktionsmålet fra 70 pct. til 80 pct. Det burde ikke være nødvendigt at minde om, at man skal lykkes med at lande på månen, før man sigter mod Mars,” siger Martin Kyed.

LÆS Klimarådets analyse ved at klikke her

×