“Giv os færre papirnussere og mere arbejdskraft”

 

Regeringen har prioriteret flere af de rigtige områder med et ansvarligt finanslovsudspil i en situation med fortsat høj inflation. Men regeringen misser en oplagt mulighed for at tage et opgør med offentlige bureaukrater, og der mangler forslag til at få mere arbejdskraft, mener SMVdanmark.

Fra SMVdanmark
04. september 2023

Regeringen har prioriteret flere af de rigtige områder med et ansvarligt finanslovsudspil i en situation med fortsat høj inflation. Men regeringen misser en oplagt mulighed for at tage et opgør med offentlige bureaukrater, og der mangler forslag til at få mere arbejdskraft, mener SMVdanmark.

”Finanslovsforslaget er ansvarligt og skabt i en tid med høj inflation, så det er glædeligt, at regeringen har prioriteret nogle meget vigtige områder: Et massivt løft af erhvervsskolerne, langt flere penge til at få flere danske iværksættere og kortere ventetid ved domstolene er afgørende investeringer, som regeringen har lagt vægt på. Det skal de have stor ros for,” siger Jesper Beinov, direktør i SMVdanmark.

Der er dog to vigtige indsatser, der mangler i forslaget, mener han.

”Jeg savner en ordentlig kindhest til det alt for omfattende offentlige bureaukrati og flere bud på, hvordan vi sikrer flere hænder og hoveder til de danske virksomheder. Det offentlige bureaukrati er én af vor tids største udfordringer. Det lægger beslag på dygtige mennesker, der kunne lave noget produktivt ude i det private erhvervsliv eller i en offentlig velfærdsfunktion. Derfor er det NU, at regeringen bør tage fløjlshandskerne af og bekæmpe papirnusseriet,” siger han.

Regeringen lægger ganske vist op til besparelser i den statslige administration, men det er alt for lidt, mener Jesper Beinov, der foreslår et mål på 10.000 færre administrative statslige medarbejdere, der svarer til niveauet før corona.

Desuden er der alt for lidt i forslaget, der giver mere arbejdskraft, for virksomhederne mangler stadig hænder og hoveder i stor stil, mener Jesper Beinov.

”Langt størstedelen af beskæftigelsesvæksten de senere år kommer fra udenlandsk arbejdskraft, og deres bidrag til vores vækst og velstand kan ikke overdrives. Vi må have flere reformer, der gør det attraktivt at arbejde og smidigere regler for at få udenlandske kollegaer hertil. Det savner jeg i udspillet,” siger han.

Historisk løft af erhvervsuddannelserne
Med finansloven styrker regeringen erhvervsskolerne med et historisk løft på 900 mio. kr. frem mod 2030.

“Vi kommer til at mangle titusindvis af faglærte til bl.a. den grønne omstilling, og et løft af erhvervsskolerne er derfor en helt afgørende investering. Det vil betyde, at skolerne kan levere en væsentlig højere kvalitet og blive mere attraktive at gå på,” siger Jesper Beinov.

Han hæfter sig også ved regeringens massive fokus på at gøre folkeskolen mere praktisk.

“Folkeskolen er i dag en motorvej til gymnasiet og efterfølgende universiteterne. Det skyldes blandt andet, at man ikke møder de praktisk-orienterede fag i skolen. Det vil regeringen ændre på, så eleverne opdager, at ude i virkeligheden arbejder man konkret med fx grøn omstilling frem for at skrive rapporter om den. Ros for det, og vi glæder os til samarbejdet med regeringen om denne dagsorden,” siger Jesper Beinov.

Iværksætteri bliver opprioriteret
Regeringen opprioriterer iværksætterområdet i Danmark. Der var oprindeligt afsat 300 mio. kr. I regeringsgrundlaget, og det løftes nu til 1,5 mia. kr.

“Vi er nødt til at prioritere det, vi skal leve af i fremtiden. Og det er i høj grad de mennesker, der bygger en virksomhed op selv, uanset om det er et autoværksted eller en softwarevirksomhed. Derfor er vi glade for, at regeringen har lyttet til os og hævet ambitionsniveauet. Vi opfordrer desuden til, at iværksætterne får ret til en erhvervskonto, ligger et loft over unfair betalingsfrister og styrker mulighederne for crowdfunding,” siger Jesper Beinov.

Kortere ventetid ved domstolene
Regeringen vil afsætte 1,8 milliarder til domstolene over fire år for at nedbringe den urimeligt lange ventetid på at få sin sag behandlet. Det får også ros fra Jesper Beinov.

“Det er helt afgørende for virksomheders retssikkerhed, at der ikke går flere år, før en sag, kommer for retten og bliver afgjort. Det er derfor væsentligt, at der tilføres nye midler til at få nedbragt ventetiderne ved domstolene, og at midlerne bliver permanente,” siger han.

Øget fokus på landdistrikter og kultur
”Det bekymrer mig, når mere end hver 10. arbejdssted er forsvundet i landkommunerne de seneste 12 år. Det kan starte en ond spiral i de enkelte lokalsamfund. Derfor er jeg glad for, at regeringen nu sætter ind her og lægger op til en åben proces ift., hvad vi kan gøre. En stor hjælp vil være at reformere erhvervsfremmesystemet, så flere penge finder direkte vej til de mindre virksomheder,” siger Jesper Beinov.

SMVdanmark foreslår inddragelse af de lokale erhvervsforeninger i erhvervsfremmeindsatsen og at gøre det lettere og billigere for unge at komme frem til en erhvervsuddannelse, fx ved flere skolehjem, bedre offentlig transport og Ungdomskort til alle erhvervsskoleelever.

På kulturområdet lægger regeringen op til flere interessant initiativer, men SMVdanmark savner fokus på den danske filmindustri, og håber på en prioritering i den endelig finanslov.

“Det har stor kulturel og økonomisk betydning, at vi bevarer et stærkt økosystem i dansk film. Det håber jeg, at Folketinget og regeringen vil prioritere i den endelige finanslov, fx gennem en forsøgsordning,” siger Jesper Beinov.

×