SMVdanmark om 2030-plan: Gode elementer – men den offentlige forbrugsvækst er for stor

 

SMVdanmark roser regeringen for at sikre skattelettelser, løfte iværksætteriet og at gøre generationsskifte nemmere, og peger på at hurtig indfasning bliver afgørende for 2030-planens succes.

Fra SMVdanmark
09. november 2023

Regeringen har netop fremlagt sin 2030-plan, der skal lægge linjen for den økonomiske politik og de politiske prioriteringer de kommende år.

I SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder, er adm. direktør Jakob Brandt glad for planens elementer om lavere virksomhedsbeskatning.

”Stor ros for, at der kommer skattelettelser, at generationsskifte bliver nemmere, at iværksætteriet får et ordentligt løft, og at virksomhederne får adgang til flere medarbejdere. Men virkeligheden for de mange mindre virksomheder er, at der er brug for hurtige forbedringer af rammevilkårene, så det er vigtigt, at regeringen kommer i gang hurtigt, og at vi ikke får en langsom indfasning af disse tiltag”, siger Jakob Brandt.

“Med en flertalsregering hen over midten er det muligt med reelle reformer, som vi har brug for. At det bedre kan betale sig at arbejde, og at det bliver lettere at lade ens virksomhed blive i familien, når man går på pension, er vigtige skridt i den helt rigtige retning. Det vil styrke virksomhederne og sikre mere arbejdskraft, og det har vi brug for, så det skal regeringen have stor ros for,” siger han.

Han er dog kritisk over for, at langt størstedelen af pengene i 2030-planen er øremærket den offentlige sektor.

”Det er skævt, at regeringen lægger op til at udvide én af verdens største offentlige sektorer med 32 mia. kr. I forbindelse med corona så vi en nærmest eksplosiv vækst i antallet af offentligt ansatte, som der slet ikke blev gjort op med bagefter. Mens det er positivt, at regeringen vil spare 3 mia. kr. på administration i kommuner og regioner, så er der i den offentlige sektor der sat rekord med 100.000 administrativt ansatte. 

Med regeringens 2030-plan bliver der lagt op til at fortsætte den vækst, og den del bekymrer os i en tid med rekordlav ledighed og hvor det private erhvervsliv fortsat skriger efter flere hænder og hoveder,” siger Jakob Brandt.

Han er også ærgerlig over, at planen mangler indsats mod det overflødige bureaukrati, som rammer virksomhederne:

”Det er nu, regeringen helt konkret tager et opgør med papirjunglen, så vi i 2030 kan stå med færre indrapporteringer og besværlige regler end i dag. Den store regelmængde og mange krav er én af virksomhedernes største udfordringer. Det lægger beslag på titusindvis af dygtige mennesker, der kunne lave noget produktivt frem for at bøvle med bureaukrati.

Ud over at gøre det lettere at drive virksomhed, ville mindre bureaukrati også frigøre offentligt ansatte, de private virksomheder kan bruge og øge det offentlige råderum, så skatten kunne sænkes yderligere,” sige Jakob Brandt.

SMVdanmark hæfter sig ved at en fuldt gennemført 2030-plan øger arbejdsudbuddet med 45.000 personer. I forhold til arbejdsmarkedets behov er dette dog langtfra nok, ifølge Jakob Brandt:

“Jeg er enig med regeringen i, at arbejdskraft er den nye valuta. Derfor er der brug for flere hænder, og derfor skal flere i job og arbejde længere. Vi har dels brug for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Dels at luge ud i de mange tilbagetrækningsordninger, hvoraf nogle er målrettet nedslidte, mens andre er til raske borgere. I 2024 skønnes ca. 430.000 helårspersoner at være på disse ydelser, hvor de samlede offentlige udgifter skønnes til at være over 80 mia. kr. årligt.

Vi opfordrer regeringen til at forenkle alle disse tilbagetrækningsordninger, så der kun er én ordning: En fleksibel førtidspension, hvor satsen er tilpasset erhvervsevnen, og hvor det er let at supplere med lønindtægt i det omfang, man har erhvervsevnen til det. Det vil styrke beskæftigelsen markant, og kan frigøre ekstra penge til bl.a. skattelettelser”

×