SMVdanmarks direktør bliver medlem af regeringens ”regelknuser-bande”

Jesper Beinov skal fremadrettet hjælpe regeringen og det danske erhvervsliv med at forsøge at forenkle især EU-bureaukratiets hængedynd som medlem af ”Kommissorium for Erhvervslivets EU- og Regelforum”. Lige nu gælder det nye EU-regler for “den grønne omstilling” der træder i kraft i 2024.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: djedj / pixabay.com
21. september 2023

Det er regeringens mål, at der skal være gode vækst- og konkurrencevilkår for dansk erhvervsliv, og at der skal arbejdes aktivt og ambitiøst for at mindske mængden af byrder for erhvervslivet. Det kræver, at virksomhederne ikke oplever unødige omkostninger og unødigt bureaukrati. Regler skal derfor være enkle og overskuelige, offentlige digitale løsninger skal tage udgangspunkt i brugerne, og samarbejde på tværs af offentlige myndigheder skal gøre det endnu lettere for de virksomheder, der kan og vil overholde reglerne…”

Sådan præsenterer SVM-regeringen baggrunden for det, som SMVdanmark til daglig lettere spøgefuldt betegner ”regelknuser-banden”. Men det er på en alvorlig baggrund, for mange især små og mellemstore virksomheder slider dagligt med at forstå og at efterleve de mange love, regler, cirkulærer og standarder (og meget andet i samme boldgade) der via EU flyder ind over landegrænserne og ofte sætter virksomhederne og deres ejeres tålmodighed på en hård prøve.

Siden 2012 har skiftende regeringer derfor forsøgt at løfte blikket op og i samråd med adskillige interessenter og repræsentanter for erhvervslivet at forstå, forklare og om muligt forenkle det til tider ekstremt komplekse lovværk (også kaldet ”regeljunglen”) som de danske virksomheder skal navigere i.

I sommeren 2023 blev dette kommissorium så styrket politisk endnu en gang, da ”…det er en erklæret prioritet for regeringen, at der skal arbejdes aktivt for at mindske mængden af byrder for erhvervslivet – herunder at undgå utilsigtet overimplementering af EU-regler,” som det lyder i en udtalelse fra Erhvervsministeriet.

Blikket er rettet mod nye grønne EU-krav
Fra 2024 vil de største danske virksomheder blive mødt af nye EU-regler, der forpligter dem til at rapportere om deres arbejde med bæredygtighed. Det kan bl.a. omfatte data om deres miljø- og klimaaftryk, men også om f.eks. arbejdsforholdene hos deres underleverandører er i orden.

Og det har fået erhvervsminister Morten Bødskov til at skrue op for indsatsen og blandt andet styrke ”regelknuser-banden” med SMVdanmarks direktør Jesper Beinov.

”Der er ingen tvivl om, at det er godt med grønne krav til virksomhederne. Men vi skal sørge for, at kravene giver mening, og at de er nemme at håndtere. Vi må ikke gøre den grønne omstilling uoverskuelig. Det vil hæmme vores virksomheders konkurrenceevne, som vil skade muligheden for vækst og arbejdspladser. Derfor er jeg meget tilfreds med, at forummet med et nyt hold fortsætter sit vigtige arbejde, så vi kan få luget ud i unødige byrder og rapporteringskrav”, siger erhvervsminister Morten Bødskov.

Frem til 2027 skal Erhvervslivets EU- og Regelforum fortsætte som et uafhængigt rådgivende organ for regeringens arbejde med at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark.

Læs mere om kommissoriet og deres arbejde her:

×