Blind kaffe-iværksætter viser vej for andre med handicap

 

Blind Coffee vil gøre handicappede synlige på arbejdsmarkedet

Fra SMVdanmark
18. januar 2024

I Glostrup arbejder en blind iværksætter på at give personer med synshandicap en hjælpende hånd ind på arbejdsmarkedet, og levere kaffe med en god smag i munden.

Ligesom andre selvstændige gik Gökhan Koyuncu længe med en drøm om at starte og drive sin egen virksomhed, inden han endelig tog springet. Hvor nogle ønsker at frigøre sig fra rollen som lønmodtager, havde Gökhan dog et helt andet udgangspunkt. Gökhan Koyuncu er blind, og for ham var det en nødvendighed at starte sin egen virksomhed, hvis han skulle have en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Som blind møder man mange fordomme, når man sidder til jobsamtaler. Jeg har tit oplevet situationer, hvor der mellem linjerne bliver sat spørgsmål ved mine evner og om virksomheden kan ansætte en blind. Som mange andre blinde endte jeg i en stilling som telefonsælger, og det var næsten umuligt at finde noget andet. Så jeg startede min egen virksomhed”.

I dag ejer han Blind Coffee, der sælger kaffeløsninger til virksomheder og private. Virksomheden har en ambition om at ansætte personer med synshandicap for at udnytte det potentiale, der går tabt, når personer med handicap sidder uden for arbejdsmarkedet.

Mange handicappede uden beskæftigelse
I 2022 var 340.000 personer med handicap ikke i beskæftigelse, hvilket svarer til 40 pct. Det viser Det Nationale Videnscenter for Velfærd VIVEs rapport Handicap og beskæftigelse 2022. Cirka 27.000 var aktivt jobsøgende og vurdererede deres arbejdsevne på højt niveau eller mellemniveau og mente, at de kan påtage sig et job inden for 2 uger

SMVdanmarks administrerende direktør Jakob Brandt mener, at det arbejdspotentiale bør forløses.

”Når vi har så store problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i Danmark, så er det katastrofalt, at vi har en kæmpe ressource blandt personer med handicap, der bliver spildt. Hvis virksomhederne kan få løst udfordringen med rekruttere personer med handicap, vil det være en kæmpe gevinst for erhvervslivet,” siger Jakob Brandt.

Ifølge rapporten ’Blinde og stærkt svagsynedes levevilkår’ fra VIVE havde mere end 40 pct. af de blinde og stærkt svagsynede som minimum gennemført en kort videregående uddannelse i 2016.

Møder bekæmper fordomme
Med Blind Coffee ønsker Gökhan Koyuncu at gøre en forskel for personer med synshandicap og give dem den chance, han aldrig selv fik, da han sad til jobsamtale med potentielle arbejdsgivere. Ifølge Gökhan blev han ofte mødt berøringsangst overfor ham på grund af hans synshandicap.

”Blinde og svagsynede bliver ofte mødt med fordomme om, hvad vi kan og ikke kan. Især under jobsamtaler, hvor man bliver sammenlignet med andre kandidater, kommer der fokus på vores udfordringer i stedet for, hvad vi kan tilbyde en arbejdsplads.

Ifølge VIVEs undersøgelse Handicap og beskæftigelse 2022, er 29 % af personer med personaleledelse betænkelige ved at ansætte personer med handicap, selv hvis det drejer sig om personer, der kan varetage et job på almindelige vilkår.

Ifølge Gökhan skyldes det blandt andet uvidenhed om, hvad det vil sige at have et handicap. Han mener, at personer med og uden handicap har brug for at møde hinanden, så fordommene kan forsvinde.

”Alle mennesker er forskellige, men vi kan alle sammen et eller andet. Med Blind Coffee er vi med til at vise, at personer med handicap sagtens kan indgå som en bærende del af en virksomhed, uden at vi skal gå på kompromis med hverken pris eller kvalitet,” siger Gökhan.

Blind Coffee har en ambition om, at ansatte med synshandicap skal ud til arrangementer og netværksmøder, så de kan hjælpe til at nedbryde barriere og fordomme i mødet med personer, der ikke omgås personer med handicap til dagligt.

SMV’er tager ansvar
En analyse fra SMVdanmark viser, at de små og mellemstore virksomheder er gode til at tage socialt ansvar i deres lokalsamfund. Det dækker blandt andet over at ansætte lærlinge, sponsorere sportsklubber eller at ansætte personer i fleksjob eller lignende ordninger. Mere end 70 pct. af de adspurgte virksomheder engagerede sig på én eller flere måde i lokalsamfundet.

Ifølge SMVdanmarks administrerende direktør Jakob Brandt skyldes det, at ejerne af små og mellemstore virksomheder ofte bor tæt på deres virksomhed eller forretning, og derfor er de en del af det lokalmiljø, som de støtter op om.

”De små og mellemstore virksomheder er nogle af dem, der gør den største indsats for deres lokalmiljø. Vi oplever, at der er en oprigtig interesse blandt virksomhederne til at gøre en forskel for samfundet, fordi det ejerne selv er en del af det lokale byliv,” siger Jakob Brandt.

ESG kan være nøglen
For Gökhan Koyuncu er opgaven nu, at Blind Coffee først og fremmest skal blive en succes, så han selv kan gøre en forskel for de blinde og svagsynede i Danmark. Han har i dag fire personer tilknyttet virksomheden, der alle har et synshandicap, men håbet er at virksomheden skal vokse sig endnu større. De netop flyttet fra Glostrup til nye kontorlokaler i Carlsbergbyen i København. Han er dog klar over, at han ikke får nogen kunder, hvis ikke kvaliteten er i orden.

”Selvom vi ønsker at gøre en forskel, så skal vi også levere et ordentligt produkt. Vores historie kan give os en fod indenfor døren, men vi skal være konkurrencedygtige på mere end bare den gode historie. Vi skal vise, at vi kan blive en succes – ikke på trods, men på grund af vores ansatte,” siger Gökhan.

Han ser dog en fordel i, at ESG og bæredygtighed vinder frem blandt virksomheder.

”I dag er der stort fokus på klima og bæredygtighed, men der er mange måder at være bæredygtige på. Vi har valgt at tage et socialt ansvar, og der er mange, der glemmer, at det også er en del af ESG. Hvis man handler med en virksomhed som vores, så er man med til løfte et socialt ansvar, og det er også værdifuldt,” siger Gökhan.

ESG er en betegnelse for miljø,- samfunds- og ledelsesmæssige forhold (på engelsk: “Environmental, Social and Corporate Governance) på arbejdspladser, og bruges bl.a. i forbindelse med udviklings- og bæredygtighedsstrategier i virksomheder.

Læs mere om virksomheden på deres hjemmeside: Blind Coffee – kaffeløsninger med socialt ansvar.

×