”Én regel ind – to regler ud!”

 

SMVdanmarks årlige stormøde med de politiske beslutningstagere på Christiansborg blev også i 2023 et velbesøgt og farverigt debatforum mellem medlemmer og politikere. SMVdanmarks administrerende direktør Jakob Brandt startede dagen med at udlægge teksten med en opremsning af tørre tal og fakta, status på det politiske arbejde, og løftede sløret for det kommende års indsats på de bonede gulve.

Fra Aarhus Haandværkerforening
Foto: Tore Plougheld
01. november 2023

SMVdanmarks årlige ”Christiansborg-møde” har efterhånden flere år på bagen, og selv om dansk politik som alle politiske arenaer er en omskiftelig størrelse, så går livet videre. I efteråret 2022 blev hele mødet aflyst med ganske kort varsel da der blev udskrevet valg til Folketinget midt i det hele, hvorfor mødet måtte flyttes til januar 2023.

I år var den politiske hovedtaler blandt de inviterede folketingsmedlemmer Venstres økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen, men eftersom han forlod partiets formandspost og sin plads i Folketinget to dage inden det daglange møde i den smukke Fællessal på Christiansborg, var der også her en ændring i programmet. Det kommer vi tilbage til.

Direktøren kridter banen op
Som dagens første oplægsholder gik SMVdanmarks administrerende direktør Jakob Brandt på talerstolen for at byde velkommen og sætte rammerne for de efterfølgende politiske dialoger og paneldebatter med indbudte politikere fra en række forskellige partier.

Det skete både ved at henvise til de tørre tal og fakta – og med en konstatering af, at det faktisk går rigtig godt, selvom der selvfølgelig altid er mere, vi som SMV’er godt kunne ønske os – og ved at pege på nogle af forskellene i strategien for at få maksimal politisk indflydelse under henholdsvis den gamle (S) regering og den nuværende SVM-regering. Samt hvad SMVdanmark som organisation har som målsætninger i det kommende år.

Her følger et udpluk:

  • 99% af alle danske virksomheder er SMV’er: Små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte.
  • Dette giver et tal på omkring 300.000 aktive virksomheder med samlet 1 million fuldtidsansatte.
  • SMV’erne står for to tredjedele af den private værdiskabelse i Danmark og uddanner to ud af tre lærlinge.
  • SMVdanmarks overordnede formål er at skabe værdi på bundlinjen for hver enkelt medlemsvirksomhed, først og fremmest gennem politisk interesseivaretagelse og de forskellige økonomiske fordele der kommer i form af den mangeartede medlemsservice.

Ny politisk taktik: Mindre kritik
”Før gik vi til medierne hvis vi var utilfredse og gerne ville have en ændring i den politiske prioritering. Nu går vi oftere til ministrene. Faktisk så ofte at vi normalt har to til tre møder om ugen bare med ministrene her på Christiansborg”.

Sådan forklarede Jakob Brandt i korte træk det skift der er sket i det kontinuerlige arbejde med at skaffe politisk ørenlyd mellem statsminister Mette Frederiksens første S-regering, der sad indtil efteråret 2022 og den nye midt-orienterede regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Og ifølge SMVdanmarks øverste leder ser den nye strategi også ud til at bære frugt. Jakob Brandt henviste til en række ”sejre” som han kalder dem, der viser hvor SMVdanmark har fået et fodaftryk med i de politiske aftaler det seneste år. Det drejer sig blandt andet om:

  • Indflydelse på den såkaldte kandidatreform der har en ramme på 400 mio. kr.
  • Lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft
  • Mere SMV-venlige offentlige udbud, herunder på vedligehold af Forsvarets bygninger
  • Flere penge til iværksætteri: Hvor regeringen oprindelig havde afsat en pulje på 300 mio. kr. er den nu forhøjet til 1,5 mia. kr.
  • En ”fremtidssikring” af Dankortet
  • Mere praktik i folkeskolen og flere penge til erhvervsuddannelserne

”En regel ind – to regler ud!”
Herefter tog direktøren for det hele for alvor fat på dagens gennemgående tema og tilbagevendende sten i skoen: At de små og mellemstore virksomheder konstant oplever at blive kvalt i uigennemskuelige regler, og en frustration over at der hele tiden kommer flere regler til – ikke færre. Med al den tid der skal bruges på at komme igennem dem, hvilket sjældent er nogen let opgave for en lille virksomhed som ikke har en egentlig juridisk afdeling, patentafdeling, HR-afdeling og så videre.

Den gode nyhed er ifølge Jakob Brandt at udenlandske erfaringer viser at det KAN lade sig gøre at rydde op i rodet efter princippet om at skrotte to regler hver gang man indfører en ny. Den dårlige er bureaukratiet stadig koster os mere end 14 mia. kr. om året og lægger beslag på hvad der svarer til over 25.000 fuldtidsstillinger. Om året. Og at kun 2% af de adspurgte medlemmer af SMVdanmark tror på at der kommer mindre ”papirnusseri” det næste år.

Harmonisering af EU-regler og implementering fra EU i dansk lovgivning er en stor del af forklaringen her, men mange andre faktorer spiller også ind.

Dette kombineret med at mange medlemmer stadig oplever, at de føler sig presset til at acceptere betalingsfrister på mere end 30 dage med en uholdbar driftsøkonomi i virksomhederne til følge – noget som SMVdanmark allerede har et stort fokus på og også vil have fremadrettet – gør at der også i det kommende år er rigeligt at se til for administrerende direktør Jakob Brandt og de ansatte i SMVdanmark, der i dag har mere end 18.000 medlemsvirksomheder.

Dette er den første af i alt fire artikler med indholdet fra SMVdanmarks Christiansborg-møde i oktober 2023 skrevet af Aarhus Haandværkerforening.

×